Poradnia oferuje pomoc w zakresie diagnozy psychologiczno- pedagogiczno- logopedycznej oraz terapii rewalidacyjnej dla dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym i szkolnym. Na zajęcia rewalidacyjne kwalifikowane są dzieci po badaniu diagnostycznym.

Terapia prowadzona jest przez wykwalifikowanych surdopedagogów przez okres 2-3 lat.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym, rozpoczynających edukację w klasie „zerowej” proponowany jest  program autorski „Rozumiem i czytam”.

Celem programu jest rozwijanie rozumienia mowy oraz nauka globalnego czytania, wspomagająca proces rozumienia.

Surdopedagodzy współpracują z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci  z wadą słuchu. Udzielają pomocy i wsparcia dla rodziców, przedszkoli i szkół w zakresie wychowania i nauczania dzieci niesłyszących.

Skip to content