Zaburzenia autystyczne u dzieci budzą duże kontrowersje obszarów badawczych. Autyzm swoją złożonością obejmuje trzy obszary rozwojowe:
  • zerwanie więzi społecznych,
  • zaburzenia w komunikacji,
  • sztywność zachowania.
Metody terapii stosowane przez naszych terapeutów uwzględniają złożoność objawów autyzmu oraz aktualne potrzeby dziecka i jego środowiska.  W czasie zajęć terapeuta pracujący z dzieckiem „podąża za nim”, przyjmuje jego zabawy, włącza się w nie, naśladuje, itp.
Nadrzędnym zadaniem jest nawiązanie kontaktu, który możliwy jest, gdy dziecko czuje się akceptowane i bezpieczne. W związku z powyższym ważnym elementem terapii dziecka z autyzmem jest znalezienie tego typu zajęć, w których samorzutnie nastąpi jego uczestnictwo. Aktywna obserwacja może pomóc w nawiązaniu kontaktu terapeuty z dzieckiem i zrozumieniu go. Pozwoli to na dobranie dla dziecka odpowiednich form terapii i wspomagania jego psychoruchowego rozwoju.
W terapii prowadzonej przez naszych terapeutów są również elementy terapii zaburzeń sensorycznych prowadzonych metodą Delacato, która przygotowuje dziecko do uczenia się i pomaga złagodzić określone zaburzenia w przetwarzaniu danych percepcyjnych.
Skip to content