Spotkania „Między nami rodzicami”dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców dzieci w spektrum autyzmu z Włocławka i okolic na bezpłatny cykl spotkań pod hasłem „MIĘDZY NAMI RODZICAMI”.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 lutego 2024 r. o godzinie 16.00 w siedzibie naszej Poradni.

Spotkanie jest kontynuacją naszych działań z lat ubiegłych oraz odpowiedzią na bieżące potrzeby rodziców dzieci w spektrum autyzmu. Cykl spotkań poprowadzą:

mgr Monika Kramkowska wicedyrektor, pedagog – oligofrenopedagog, trener I stopnia PTP, coach;

w Poradni zajmuje się:

 • diagnozą dzieci z autyzmem;
 • terapią dzieci z autyzmem;
 • prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem;
 • diagnozą pedagogiczną dzieci z zaburzeniami rozwoju i trudnościami szkolnymi;
 • prowadzi szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych pogadanki dla rodziców;
 • prowadzi „Szkołę dla rodziców”;
 • trener programu „Przyjaciele Zippiego”;
 •  instruktor programu „W kręgu uśmiechu”

oraz

mgr Ilona Kwiatkowska psycholog

w Poradni zajmuje się:

 • diagnozą funkcjonalną i psychologiczną małych dzieci;
 • diagnozą dzieci z autyzmem;
 • terapią dzieci z autyzmem,
 • prowadzeniem grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem. 

Serdecznie ZAPRASZAMY

Nie ma potrzeby wcześniejszych zapisów.

Skip to content