Oferta Poradni

Dla dzieci do 6 lat

Poradnia oferuje  diagnozę
i terapię małego dziecka
(od urodzenia do końca etapu przedszkolnego) oraz szkolenia
i konsultacje dla rodziców.
 

Dla rodziców

Poradnia oferuje konsultacje, spotkania tematyczne, warsztaty,szkolenia i terapię rodzinną.
 
 

Dla nauczycieli

W ofercie dla nauczycieli znajdą państwo szkolenia tematyczne, wsparcie i sieci współpracy.
 
 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku

Poradnia

Ideą powstania i koncepcją pracy Poradni jest:

   • Szybka, trafna diagnoza
   • Skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna
   • Szeroka oferta specjalistycznych zajęć postdiagnostycznych

 

Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Włocławka- również niepublicznych.
Do poradni można zgłaszać się bez skierowania.

Pomoc poradni jest bezpłatna.

Wniosek o objęcie opieką specjalistyczną dziecka składają rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczniowie. Na zajęcia specjalistyczne dzieci kierowane są przez specjalistów Poradni po przeprowadzeniu badań diagnostycznych. Specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną oferują psychologowie, terapeuci pedagogiczni, logopedzi, neurologopedzi doradcy zawodowi, psychoterapeuci, pedagodzy specjalni.

Na skróty

materiały, konsultacje

Znajdą tu Państwo różne wzory wniosków, które należy dostarczyć do Poradni oraz informacje o terminach konsultacji specjalistycznych

Zapewniamy wsparcie

 • Diagnoza

  Specjalistyczna diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.

 • Terapia

  Terapia logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna.

 • Doradztwo zawodowe

  Indywidualna i grupowa pomoc w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Szkolenie „Jak się uczyć-techniki uczenia się”czna we Włocławku zaprasza nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych na warsztaty na temat: „Jak się uczyć-techniki uczenia się”. Szkolenie odbędzie się 27. 09. 2023r. w godzinach: 16-18. Zajęcia przeprowadzi dr Tomasz Borowiak w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku (sala nr 8). Głównym celem warsztatów jest przygotowanie nauczycieli, pedagogów i psychologów do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności uczenia się (w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej). Zgłoszenia przyjmowane są do 22.09.2023r. pod nr tel. (54) 232 59 18

Szkolenie „Jak się uczyć-techniki uczenia się”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku zaprasza nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych na warsztaty na temat: „Jak się uczyć-techniki uczenia się”.

Szkolenie odbędzie się 27. 09. 2023r. w godzinach: 16-18.

Zajęcia przeprowadzi dr Tomasz Borowiak w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej we Włocławku (sala nr 8).

Głównym celem warsztatów jest przygotowanie nauczycieli, pedagogów i psychologów do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności uczenia się (w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

Zgłoszenia przyjmowane są do 22.09.2023r. pod nr tel. (54) 232 59 18

Serdecznie zapraszamy

nabór na zajęcia ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE

Nabór na zajęcia ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE

Poradnia Psychologiczno- Pedagodiczna ogłasza nabór na zajęcia ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE pod hasłem „Kształtowanie inteligencji emocjonalnej od najmłodszych lat”. Zajęcia skierowane są dla dzieci w wieku:

 • grupa 1 – 6-7 lat,
 • grupa 2 – 9-11 lat,
 • grupa 3 – 12-14 lat.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (54) 232 59 18.

Oferta skierowana jest dla uczniów z włocławskich szkół.

Spotkanie z rodzicami dzieci w spektrum

Porozmawiajmy o Spektrum Autyzmu

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci w spektrum

W dniu 24.04.2023r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbyło się spotkanie, którego adresatami byli rodzice dzieci w spektrum autyzmu. Na spotkaniu specjaliści podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, natomiast rodzice mieli okazje opowiedzieć o sobie: swoich troskach, obawach i oczekiwaniach. Na spotkaniu gościliśmy również przedstawicieli Klubu Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team oddział we Włocławku, którzy opowiedzieli o swoich działaniach. Wzajemna wymiana doświadczeń jest bezcenna i zawsze ma sens.

Czytaj więcej
Szkolenie Samouszkodzenia i zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży

Szkolenie „Samouszkodzenia i próby samobójcze dzieci i młodzieży” – podsumowanie

Przebieg szkolenia

W pierwszym dniu szkolenia skupiliśmy się na przekazaniu bazowej wiedzy m.in. mechanizmów, funkcji, kierunków pomocy. Drugi dzień zajęć miał charakter warsztatowy, na którym uczestnicy mieli okazję ćwiczyć i praktykować metody i formy pomocy dzieciom oraz młodzieży. Uczestnicy otrzymali pakiet materiałów, w tym m.in. karty pracy z dziećmi i młodzieżą, kwestionariusze do oceny ryzyka zachowań samobójczych, materiały edukacyjne dla rodziców i dzieci.

Czytaj więcej

Zobacz jak możemy ci pomóc!

Nasz zespół specjalistów jest do Twojej dyspozycji.

Skip to content