Oferta Poradni

Dla dzieci do 6 lat

Poradnia oferuje  diagnozę
i terapię małego dziecka
(od urodzenia do końca etapu przedszkolnego) oraz szkolenia
i konsultacje dla rodziców.
 

Dla rodziców

Poradnia oferuje konsultacje, spotkania tematyczne, warsztaty,szkolenia i terapię rodzinną.
 
 

Dla nauczycieli

W ofercie dla nauczycieli znajdą państwo szkolenia tematyczne, wsparcie i sieci współpracy.
 
 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku

Poradnia

Ideą powstania i koncepcją pracy Poradni jest:

Szybka, trafna diagnoza
Skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Szeroka oferta specjalistycznych zajęć postdiagnostycznych

Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Włocławka- również niepublicznych.
Do poradni można zgłaszać się bez skierowania.

Pomoc poradni jest bezpłatna.

Wniosek o objęcie opieką specjalistyczną dziecka składają rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczniowie. Na zajęcia specjalistyczne dzieci kierowane są przez specjalistów Poradni po przeprowadzeniu badań diagnostycznych. Specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną oferują psychologowie, terapeuci pedagogiczni, logopedzi, neurologopedzi doradcy zawodowi, psychoterapeuci, pedagodzy specjalni.

 

 

Zapewniamy wsparcie

  • Diagnoza

    Specjalistyczna diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.

  • Terapia

    Terapia logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna.

  • Doradztwo zawodowe

    Indywidualna i grupowa pomoc w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Konsultacje telefoniczne dla rodziców i nauczycieli dzieci do 7 roku życia

Poradnia prowadzi konsultacje i porady dla rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci do 7r.ż. w formie zdalnej. Można zasięgnąć wskazówek w sprawach: rozwoju dziecka, zaburzeń mowy nieprawidłowości w zakresie integracji sensorycznej. Udzielamy informacji dotyczących diagnozy małych dzieci prowadzonej na terenie naszej placówki. Szczególnie zachęcamy do kontaktu rodziców zaniepokojonych tempem rozwoju swoich dzieci.


Czytaj więcej

Konsultacje dla rodzin z osobami z ASD

Pandemia koronawirusa spowodowała duże zmiany w codziennym życiu nas wszystkich, także rodzin z osobami z ASD. Dzieci i młodzież mają obecnie istotnie ograniczony dostęp do terapii, a ich codzienny porządek dnia został zmieniony, co może powodować zwiększenie poziomu stresu i prowadzić do różnych trudnych sytuacji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, dzieci i młodzieży z ASD, oferujemy zdalne wsparcie w formie konsultacji/porad polegających na rozmowie telefonicznej.

Czytaj więcej

Zobacz jak możemy ci pomóc!

Nasz zespół specjalistów jest do Twojej dyspozycji.