Oferta Poradni

Dla dzieci do 6 lat

Poradnia oferuje  diagnozę
i terapię małego dziecka
(od urodzenia do końca etapu przedszkolnego) oraz szkolenia
i konsultacje dla rodziców.
 

Dla rodziców

Poradnia oferuje konsultacje, spotkania tematyczne, warsztaty,szkolenia i terapię rodzinną.
 
 

Dla nauczycieli

W ofercie dla nauczycieli znajdą państwo szkolenia tematyczne, wsparcie i sieci współpracy.
 
 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku

Poradnia

Ideą powstania i koncepcją pracy Poradni jest:

Szybka, trafna diagnoza
Skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Szeroka oferta specjalistycznych zajęć postdiagnostycznych

Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Włocławka- również niepublicznych.
Do poradni można zgłaszać się bez skierowania.

Pomoc poradni jest bezpłatna.

Wniosek o objęcie opieką specjalistyczną dziecka składają rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczniowie. Na zajęcia specjalistyczne dzieci kierowane są przez specjalistów Poradni po przeprowadzeniu badań diagnostycznych. Specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną oferują psychologowie, terapeuci pedagogiczni, logopedzi, neurologopedzi doradcy zawodowi, psychoterapeuci, pedagodzy specjalni.

 

 

Zapewniamy wsparcie

 • Diagnoza

  Specjalistyczna diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.

 • Terapia

  Terapia logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna.

 • Doradztwo zawodowe

  Indywidualna i grupowa pomoc w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

PROCEDURA przyjęć w Poradni

PROCEDURA przyjęć w Poradni w związku z zagrożeniem Covid-19

 • Do Poradni przyjmowane są (diagnoza, terapia) jedynie osoby umówione (wpisane na listę).
 •  

 • Osoby przyjmowane do Poradni są zobowiązane do zakrywania ust i nosa (maseczki), poza dziećmi do 4 r.ż. oraz ze stwierdzonymi całościowymi zaburzeniami rozwoju,  osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym bądź głębokim, cierpiącymi na zaburzenia psychiczne, mającymi trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust i nosa.
Czytaj więcej

Konsultacje telefoniczne dla rodziców i nauczycieli dzieci do 7 roku życia

Poradnia prowadzi konsultacje i porady dla rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci do 7r.ż. w formie zdalnej. Można zasięgnąć wskazówek w sprawach: rozwoju dziecka, zaburzeń mowy nieprawidłowości w zakresie integracji sensorycznej. Udzielamy informacji dotyczących diagnozy małych dzieci prowadzonej na terenie naszej placówki. Szczególnie zachęcamy do kontaktu rodziców zaniepokojonych tempem rozwoju swoich dzieci.


Czytaj więcej

Zobacz jak możemy ci pomóc!

Nasz zespół specjalistów jest do Twojej dyspozycji.