Oferta Poradni

Dla dzieci do 6 lat

Poradnia oferuje  diagnozę
i terapię małego dziecka
(od urodzenia do końca etapu przedszkolnego) oraz szkolenia
i konsultacje dla rodziców.
 

Dla rodziców

Poradnia oferuje konsultacje, spotkania tematyczne, warsztaty,szkolenia i terapię rodzinną.
 
 

Dla nauczycieli

W ofercie dla nauczycieli znajdą państwo szkolenia tematyczne, wsparcie i sieci współpracy.
 
 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku

Poradnia

Ideą powstania i koncepcją pracy Poradni jest:

   • Szybka, trafna diagnoza
   • Skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna
   • Szeroka oferta specjalistycznych zajęć postdiagnostycznych

 

Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Włocławka- również niepublicznych.
Do poradni można zgłaszać się bez skierowania.

Pomoc poradni jest bezpłatna.

Wniosek o objęcie opieką specjalistyczną dziecka składają rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczniowie. Na zajęcia specjalistyczne dzieci kierowane są przez specjalistów Poradni po przeprowadzeniu badań diagnostycznych. Specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną oferują psychologowie, terapeuci pedagogiczni, logopedzi, neurologopedzi doradcy zawodowi, psychoterapeuci, pedagodzy specjalni.

Na skróty

materiały, konsultacje

Znajdą tu Państwo różne wzory wniosków, które należy dostarczyć do Poradni oraz informacje o terminach konsultacji specjalistycznych

Zapewniamy wsparcie

 • Diagnoza

  Specjalistyczna diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.

 • Terapia

  Terapia logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna.

 • Doradztwo zawodowe

  Indywidualna i grupowa pomoc w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

BEZPŁATNE KONSULTACJE i PORADY RODZICÓW I NAUCZYCIELI DZIECI DO 7 ROKU ŻYCIA

Bezpłatne konsultacje i porady rodziców i nauczycieli dzieci do 7 roku życia

W dniu 23 października 2021r. (sobota) w godzinach 9.00-13.00 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku zaprasza na bezpłatne konsultacje i porady rodziców i nauczycieli dzieci do 7 roku życia.

W Poradni dyżurować dla Państwa będą: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, specjalista integracji sensorycznej, specjalista rehabilitacji ruchowej.

Czytaj więcej
Szkolenie Uczenie może być przyjemne

Szkolenie „Uczenie może być przyjemne”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na warsztaty szkoleniowe „Uczenie może być przyjemne”.

Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z zaplanowanym harmonogramem harmonogramem form i sposobów realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opracowanym na podstawie wniosków z przeprowadzonych ankiet.

Czytaj więcej

Zobacz jak możemy ci pomóc!

Nasz zespół specjalistów jest do Twojej dyspozycji.

Skip to content