Oferta Poradni

Dla dzieci do 6 lat

Poradnia oferuje  diagnozę
i terapię małego dziecka
(od urodzenia do końca etapu przedszkolnego) oraz szkolenia
i konsultacje dla rodziców.
 

Dla rodziców

Poradnia oferuje konsultacje, spotkania tematyczne, warsztaty,szkolenia i terapię rodzinną.
 
 

Dla nauczycieli

W ofercie dla nauczycieli znajdą państwo szkolenia tematyczne, wsparcie i sieci współpracy.
 
 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku

Poradnia

Ideą powstania i koncepcją pracy Poradni jest:

Szybka, trafna diagnoza
Skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Szeroka oferta specjalistycznych zajęć postdiagnostycznych

Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Włocławka- również niepublicznych.
Do poradni można zgłaszać się bez skierowania.

Pomoc poradni jest bezpłatna.

Wniosek o objęcie opieką specjalistyczną dziecka składają rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczniowie. Na zajęcia specjalistyczne dzieci kierowane są przez specjalistów Poradni po przeprowadzeniu badań diagnostycznych. Specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną oferują psychologowie, terapeuci pedagogiczni, logopedzi, neurologopedzi doradcy zawodowi, psychoterapeuci, pedagodzy specjalni.

 

 

Zapewniamy wsparcie

 • Diagnoza

  Specjalistyczna diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.

 • Terapia

  Terapia logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna.

 • Doradztwo zawodowe

  Indywidualna i grupowa pomoc w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

PROCEDURA przyjęć w Poradni

PROCEDURA przyjęć w Poradni w związku z zagrożeniem Covid-19

 • Do Poradni przyjmowane są (diagnoza, terapia) jedynie osoby umówione (wpisane na listę).
 •  

 • Osoby przyjmowane do Poradni są zobowiązane do zakrywania ust i nosa (maseczki), poza dziećmi do 4 r.ż. oraz ze stwierdzonymi całościowymi zaburzeniami rozwoju,  osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym bądź głębokim, cierpiącymi na zaburzenia psychiczne, mającymi trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust i nosa.
Czytaj więcej

Hejt wśród dzieci i młodzieży

„Hejt ukrywa się pod maską nienawiści, kompromitowania, obrażania, znęcania się i dręczenia. I teraz uważaj: Twoje dziecko może być ich ofiarą. Albo sprawcę”. To fragment spotu MSWiA skierowanego głównie do rodziców. Jest w nim mowa o tym jak ważna jest nasza uwaga na to, co dzieje się z dzieckiem. Niezmiernie istotna jest również rozmowa oraz zdrowa kontrola.

Czytaj więcej

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna od kilku lat, w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, promuje wśród uczniów  ostatnich klas szkół podstawowych i ich rodziców wiedzę o potencjale szkolnictwa zawodowego. W tym roku, z powodu zagrożenia epidemicznego, wydarzenie odbędzie się online w formie prezentacji umiejętności zawodowych, które można nabyć ucząc się we włocławskich szkołach. Przedsięwzięcie realizowane jest z inicjatywy Komisji Europejskiej w dniach od 9 do 13 listopada.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami szkół realizujących kształcenie zawodowe na terenie Włocławka.

Czytaj więcej

Zobacz jak możemy ci pomóc!

Nasz zespół specjalistów jest do Twojej dyspozycji.