Oferta Poradni

Dla dzieci do 6 lat

Poradnia oferuje  diagnozę
i terapię małego dziecka
(od urodzenia do końca etapu przedszkolnego) oraz szkolenia
i konsultacje dla rodziców.
 

Dla rodziców

Poradnia oferuje konsultacje, spotkania tematyczne, warsztaty,szkolenia i terapię rodzinną.
 
 

Dla nauczycieli

W ofercie dla nauczycieli znajdą państwo szkolenia tematyczne, wsparcie i sieci współpracy.
 
 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku

Poradnia

Ideą powstania i koncepcją pracy Poradni jest:

   • Szybka, trafna diagnoza
   • Skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna
   • Szeroka oferta specjalistycznych zajęć postdiagnostycznych

 

Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Włocławka- również niepublicznych.
Do poradni można zgłaszać się bez skierowania.

Pomoc poradni jest bezpłatna.

Wniosek o objęcie opieką specjalistyczną dziecka składają rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczniowie. Na zajęcia specjalistyczne dzieci kierowane są przez specjalistów Poradni po przeprowadzeniu badań diagnostycznych. Specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną oferują psychologowie, terapeuci pedagogiczni, logopedzi, neurologopedzi doradcy zawodowi, psychoterapeuci, pedagodzy specjalni.

Na skróty

materiały, konsultacje

Znajdą tu Państwo różne wzory wniosków, które należy dostarczyć do Poradni oraz informacje o terminach konsultacji specjalistycznych

Zapewniamy wsparcie

 • Diagnoza

  Specjalistyczna diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.

 • Terapia

  Terapia logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna.

 • Doradztwo zawodowe

  Indywidualna i grupowa pomoc w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Dyżury dla rodziców 6-7 dzieci

Zaproszenie na dyżury w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla rodziców dzieci 6-7 letnich

Zapraszamy rodziców dzieci z roczników: 2016, 2015  na konsultacje w zakresie przygotowania do nauki szkolnej.

Porady psychologa, pedagoga i logopedy będą dotyczyły:

 • dojrzałości szkolnej,
 • przyspieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego,
 • gotowości do nauki czytania i pisania,
 • sprawności manualnej i graficznej dziecka,
 • analizy rozwoju mowy dziecka,
 • lateralizacji,
 • problemów wychowawczych, emocjonalno-społecznych.
Czytaj więcej
Szkolenie Konstruktywna komunikacja

Relacja ze szkolenia „Konstruktywna komunikacja”

W dniu 24.11.2021r. w tutejszej Poradni odbyło się szkolenie dla nauczycieli na temat „Konstruktywna komunikacja”. Spotkanie  prowadziła pedagog Monika Kramkowska i psycholog Elżbieta Sobczak -Nęcka. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele szkół podstawowych  i ponadpodstawowych (SP Nr 18, SP Nr 7, SP Nr 22, SP Nr 12, Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Muzycznych). Nauczyciele pogłębili wiedzę na temat konstruktywnej komunikacji przede wszystkim z uczniami i rodzicami.

Dziękujemy za spotkanie.

Zobacz jak możemy ci pomóc!

Nasz zespół specjalistów jest do Twojej dyspozycji.

Skip to content