Oferta Poradni

Dla dzieci do 6 lat

Poradnia oferuje  diagnozę
i terapię małego dziecka
(od urodzenia do końca etapu przedszkolnego) oraz szkolenia
i konsultacje dla rodziców.
 

Dla rodziców

Poradnia oferuje konsultacje, spotkania tematyczne, warsztaty,szkolenia i terapię rodzinną.
 
 

Dla nauczycieli

W ofercie dla nauczycieli znajdą państwo szkolenia tematyczne, wsparcie i sieci współpracy.
 
 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku

Poradnia

Ideą powstania i koncepcją pracy Poradni jest:

   • Szybka, trafna diagnoza
   • Skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna
   • Szeroka oferta specjalistycznych zajęć postdiagnostycznych

 

Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Włocławka- również niepublicznych.
Do poradni można zgłaszać się bez skierowania.

Pomoc poradni jest bezpłatna.

Wniosek o objęcie opieką specjalistyczną dziecka składają rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczniowie. Na zajęcia specjalistyczne dzieci kierowane są przez specjalistów Poradni po przeprowadzeniu badań diagnostycznych. Specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną oferują psychologowie, terapeuci pedagogiczni, logopedzi, neurologopedzi doradcy zawodowi, psychoterapeuci, pedagodzy specjalni.

Na skróty

materiały, konsultacje

Znajdą tu Państwo różne wzory wniosków, które należy dostarczyć do Poradni oraz informacje o terminach konsultacji specjalistycznych

Zapewniamy wsparcie

 • Diagnoza

  Specjalistyczna diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.

 • Terapia

  Terapia logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna.

 • Doradztwo zawodowe

  Indywidualna i grupowa pomoc w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Prelekcja w Zespole Szkół Ekonomicznych

Prelekcja w Zespole Szkół Ekonomicznych

W dniu 23 lutego mieliśmy możliwość uczestniczyć w prelekcji organizowanej w ramach projektu Zwolnieni z Teorii przez Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku. Podczas zajęć uczniowie podjęli tematykę uzależnień, stresu i ataku paniki. Po prezentacji, którą przygotowali uczniowie pod opieką opiekuna – Pani Magdaleny Rostalskiej- Król, przedstawiciele PPP podsumowali poruszone zagadnienia oraz w sposób praktyczny pokazali jak należy postępować i gdzie szukać pomocy. Dziękujemy za zaproszenie.

Czytaj więcej
Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją

Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją

23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie.Depresja nazywana jest chorobą duszy i ciała. Celem obchodów Dnia Walki z Depresją jest upowszechnienie wiedzy na temat tej choroby oraz innych zaburzeń z nią związanych, a także o konieczności jej diagnozowania i podejmowania odpowiedniego leczenia.

Czytaj więcej
Włocławskie Targi Edukacyjne 2023

Włocławskie Targi Edukacyjne

W dniach 22 – 23 marca 2023r. w Hali OSiR Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku organizuje dwudniową imprezę – Włocławskie Targi Edukacyjne, która adresowana będzie do młodzieży szkół podstawowych, liceów, techników i szkół branżowych miasta Włocławka oraz okolicznych miejscowości.

Czytaj więcej
Festiwal umiejętności zawodowych

Festiwal umiejętności zawodowych

Życie każdego człowieka składa się z wyborów. Każda decyzja jest powiązana z kolejną i wpływa na to jak potoczy się los. Młodzież kończąca szkołę podstawową stoi przed ważnym wyborem, wyborem swojej przyszłości zawodowej. W celu dokonania jak najlepszej decyzji
należy uwzględnić wiele różnych aspektów takich jak zainteresowania, predyspozycje intelektualne oraz zawodowe, stan zdrowia.

Czytaj więcej

Zobacz jak możemy ci pomóc!

Nasz zespół specjalistów jest do Twojej dyspozycji.

Skip to content