mgr Magdalena Lenartowska – dyrektor

pedagog – tyflopedagog

w Poradni zajmuje się:

  • diagnozą pedagogiczną dzieci słabowidzących i niewidomych;
  • diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych; w tym niewidomych i słabo widzących.
mgr Dorota Korczak – wicedyrektor

pedagog – doradca zawodowy

w Poradni zajmuje się:

  • prowadzeniem indywidualnych i grupowych badań predyspozycji zawodowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w tym uczniów z przeciwwskazaniami zdrowotnymi);
  • prowadzeniem zajęć warsztatowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dotyczących przemyślanego planowania kariery zawodowej;
  •  udzielaniem informacji edukacyjnej i zawodowej.
Skip to content