mgr Agata Głowacka – dyrektor

pedagog – logopeda 

w Poradni zajmuje się:

 • diagnozą dzieci z autyzmem;
 • diagnozą pedagogiczną dzieci z zaburzeniami rozwoju i trudnościami szkolnymi;
 • terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy.
mgr Monika Kramkowska – wicedyrektor

pedagog – oligofrenopedagog, trener I stopnia PTP, coach;

w Poradni zajmuje się:

 • diagnozą dzieci z autyzmem;
 • terapią dzieci z autyzmem;
 • prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem;
 • diagnozą pedagogiczną dzieci z zaburzeniami rozwoju i trudnościami szkolnymi;
 • prowadzi szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych pogadanki dla rodziców;
 • prowadzi „Szkołę dla rodziców”;
 • trener programu „Przyjaciele Zippiego”;
 •  instruktor programu „W kręgu uśmiechu”.
Skip to content