Mam prawo do…

W 1989 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka, czyli dokument określający ogólnoświatowy system ochrony praw najmłodszych. Polska była inicjatorem powstania takiego dokumentu i przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ pierwszy projekt Konwencji. Żeby uhonorować i przypomnieć tę szczególną rolę naszego państwa, Sejm RP ustanowił 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Tego samego dnia na całym świecie świętuje się Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.
Zachęcamy do zapoznania się broszurą „Mam prawo do…”, która w przejrzysty sposób prezentuje i tłumaczy kluczowe prawa dziecka.

Skip to content