Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2021

Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji: 4.10. – 10.10.2021r. będą odbywały się pod hasłem „Jesteśmy różni – jesteśmy razem”.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wraz z Włocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dysleksji zaprasza uczniów szkół z Włocławka i okolic oraz dyrektorów, nauczycieli, pedagogów do wzięcia udziału w działaniach, które będą organizowane w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia itp.).

Zachęcamy do podjęcia działań propagujących wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się, ale w formie dostosowanej do wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Proponujemy podjęcie różnorodnych działań nie wymagających bezpośrednich kontaktów społecznych. Oto nasze sugestie, z których mogą Państwo skorzystać lub zaplanować własne przedsięwzięcia:

 1. Wystawy z artykułami czy innymi publikacjami na temat specyficznych
  trudności w uczeniu się (dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii).
 2. Konsultacje online dla rodziców czy starszych uczniów.
 3. Poświęcenie godzin wychowawczych na przybliżenie dzieciom i
  młodzieży najważniejszych zagadnień dotyczących objawów i przyczyn
  dysleksji oraz propozycji pracy służącej doskonaleniu umiejętności
  czytania i pisania oraz liczenia.
 4. Umieszczanie informacji na temat dysleksji na stronach internetowych
  szkół i placówek.
 5. Tworzenie publikacji, które możemy umieścić w corocznie wydawanej
  gazetce Oddziału „Dyskropek” (jest ona wysyłana do wszystkich
  placówek edukacyjnych). Autorów artykułów prosimy o kontakt mailowy
  lub telefoniczny zamieszczony na stronie Oddziału.

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim pt. „Przyszło nam żyć w ciekawych czasach”, który przebiegać będzie w 3 kategoriach wiekowych: I kategoria- klasy IV-VI szkoły podstawowej, II kategoria- klasy VII-VIII szkoły podstawowej, III kategoria- uczniowie szkół ponadpodstawowych.

W załączeniu znajduje się regulamin konkursu.

Skip to content