Budujemy sieć współpracy

Podjęcie współpracy Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej z :

  • PFRON ( Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
  • CIDON (Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością)
  • OWiT (Ośrodek Wsparcia i Testów)
    Kluczem do efektywnej i kompleksowej pomocy osobom z niepełnosprawnościami.
    Wiemy gdzie kierować i jak pomagać.

Szersza relacja na naszej na stronie Facebooku.

Skip to content