Prowadzimy diagnozę odruchów oraz ich integrację metodą dr Masgutowej.