W Poradni działa Zespół ds. wspierania zdolności dzieci i młodzieży, który swą ofertę kieruje zarówno do uczniów, jaki i rodziców i nauczycieli, m.in. realizuje:
  • diagnozę psychologiczno-pedagogiczną rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dzieci szczególnie uzdolnionych;
  • zajęcia rozwijające zdolności ogólne w formie treningów myślenia twórczego  i rozwijania inteligencji emocjonalnej na rożnych etapach edukacji;
  • wspieranie rodziców i nauczycieli uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty, szkolenia, porady, konsultacje;
  • zajęcia grupowe dla młodzieży w zakresie indywidualnych strategii i stylów uczenia się.
Skip to content