Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku oferuje zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepłynnością mowy  oraz wsparcie dla ich rodzin.

Główne cele terapii:

  • mowa bez jąkania – kształtowanie i wzmocnienie płynnego mówienia poprzez dobór odpowiednich metod logoterapeutycznych,
  • wsparcie psychologiczne dla dziecka i jego rodziny

Efekty zajęć terapeutycznych:

  • uczestnicy nabywają umiejętność stosowania technik wspomagających płynność mówienia,
  • świadomie stosują w mówieniu poznane gesty płynności,
  • zwiększają swą gotowości do komunikowania się, z czym wiąże się: poprawa kontaktów interpersonalnych, znaczne obniżenie stresu komunikacyjnego, w tym lęku przed publicznym występowaniem,
  • nabywają umiejętność identyfikowania własnych emocji oraz kontrolowania i radzenia sobie z nimi,
    następuje widoczny wzrost samooceny.
  • Rodzice otrzymują wsparcie w zakresie umiejętności wychowawczych, w szczególności wyjaśnienie: problemu jąkania, błędnego postępowania wychowawczego w stosunku do swoich dzieci.

Osoby zainteresowane powyższą formą zajęć proszone są o kontakt z Panią Jolantą Zielińską lub Aleksandrą Wilmańską.

Skip to content