mgr Magdalena Lenartowska – dyrektor

pedagog – tyflopedagog

 

w Poradni zajmuje się:

  • diagnozą pedagogiczną dzieci słabo widzących i niewidomych;
  • diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych; w tym niewidomych i słabo widzących.

 

mgr Dorota Korczak – wicedyrektor

pedagog – doradca zawodowy

 

w Poradni zajmuje się:

  • prowadzeniem indywidualnych i grupowych badań predyspozycji zawodowych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (w tym uczniów z przeciwwskazaniami zdrowotnymi);
  • prowadzeniem zajęć warsztatowych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dotyczących przemyślanego planowania kariery zawodowej;
  •  udzielaniem informacji edukacyjnej i zawodowej.