psycholog – doradca zawodowy

w Poradni zajmuje się:
–    prowadzeniem psychologicznych badań diagnostycznych w
     zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych, odchyleń i
     zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży
     (w tym : niepełnosprawnych ruchowo);
–    prowadzeniem indywidualnych i grupowych badań
     predyspozycji zawodowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w tym uczniów z
     przeciwwskazaniami zdrowotnymi);
–    prowadzeniem zajęć warsztatowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dotyczących
     przemyślanego planowania kariery zawodowej;
–    udzielaniem informacji edukacyjnej i zawodowej.

mgr Wioletta Babińska
logopeda

w Poradni zajmuje się:
– diagnozą logopedyczną dzieci i młodzieży,
– terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy,
– realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka,
– diagnozą odruchów pierwotnych,
– neurosensomotoryczną integracją odruchów metodą Swietłany Masgutowej.

mgr Magdalena Biesiacka
psycholog – surdopedagog

w Poradni zajmuje się:
– diagnozą psychologiczną dzieci słabosłyszących i niesłyszących;
– prowadzeniem psychologicznych badań diagnostycznych w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży,
– diagnozą psychologiczną dzieci z trudnościami edukacyjnymi.

mgr Dorota Bukowska
psycholog – logopeda

w Poradni zajmuje się:
–    diagnozą psychologiczną dzieci z zaburzeniami rozwoju i
     trudnościami szkolnymi;
–    diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy;
–    terapią rodziny;
–    pomocą wychowawczą dla rodziców;
–    okazjonalnie prowadzi zajęcia warsztatowe dla nauczycieli.

dr Tomasz Borowiak
pedagog – logopeda

w Poradni zajmuje się:
– terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży ze sprzężonymi, znacznymi deficytami rozwojowymi;
– diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy.

mgr Agnieszka Cieślak
psycholog

w Poradni zajmuje się:
– pomocą psychologiczną dla dziecka i rodziny,
– terapią rodziny, w tym psychoterapią dzieci i młodzieży,
– diagnozą psychologiczną dzieci z zaburzeniami rozwoju i trudności szkolnych,
– swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Żaneta Chłopek
pedagog, rehabilitant

w Poradni zajmuje się:
– diagnozą sprawności ruchowej,
– diagnozą procesów integracji sensorycznej,
– terapią integracja sensorycznej,
– realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w zakresie rehabilitacji ruchowej.

mgr Grażyna Cudna
pedagog

w Poradni zajmuje się:
–    realizuje zajęcia warsztatowe i programy profilaktyczne w szkołach z zakresu rozwoju osobowości, uzależnień, przemocy, interwencji i integracji;
–    pomocą rodzinie w obszarze zmian systemu wychowawczego, terapią dzieci i młodzieży samookaleczającej się, po próbach samobójczych, uzależnionych (komputer, środki psychoaktywne);
–    prowadzi trening pewności siebie dla dzieci i młodzieży,
–    realizuje szkolenia dla nauczycieli, program „Szkoła dla pedagogów”.

mgr Czerwińska Aneta
psycholog

w Poradni zajmuje się:
– prowadzeniem psychologicznych badań diagnostycznych w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży.

mgr Edyta Fałkowska
psycholog

w Poradni zajmuje się:
–    terapią dla rodziców przeżywających trudności w relacjach z dziećmi;
–    pomocą w sprawie trudności wychowawczych;
–    terapią dla starszej młodzieży (uczniowie szkół ponadpodstawowych);
–    pomocą dla rodziców i dzieci w sytuacjach kryzysów emocjonalnych i egzystencjalnych (m.in. żałoba, choroba, rozwód);
– swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Marcin Gawroński
psycholog – doradca zawodowy

w Poradni zajmuje się:
– prowadzeniem indywidualnych i grupowych badań predyspozycji zawodowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w tym uczniów z przeciwwskazaniami zdrowotnymi);
– prowadzeniem zajęć warsztatowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dotyczących przemyślanego planowania kariery zawodowej;
– udzielaniem informacji edukacyjnej i zawodowej.

mgr Jadwiga Głuszkowska
pedagog

w Poradni zajmuje się:
–    prowadzeniem pedagogicznych badań diagnostycznych w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży;
–    prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci ze sprzężonymi, znacznymi deficytami rozwojowymi;
–    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka,
– diagnozę i terapię logopedyczną dzieci z wadami wymowy.
 

mgr Elżbieta Jakubowska
pedagog – oligofrenopedagog

w Poradni zajmuje się:
– prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi,
– diagnozą pedagogiczną dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
– realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

mgr Agnieszka Kaczyńska
logopeda

w Poradni zajmuje się:
–    diagnozą logopedyczną dzieci i młodzieży;
–    terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy;
–    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

mgr Monika Kramkowska
pedagog – oligofrenopedagog, trener I stopnia PTP, coach;

w Poradni zajmuje się:
– diagnozą dzieci z autyzmem;
– terapią dzieci z autyzmem;
– prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem;
– diagnozą pedagogiczną dzieci z zaburzeniami rozwoju i trudnościami szkolnymi;
– prowadzi szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych pogadanki dla rodziców;
– prowadzi „Szkołę dla rodziców”;
– trener programu „Przyjaciele Zippiego”;
– instruktor programu „W kręgu uśmiechu”.

mgr Marzena Kruk
psycholog

w Poradni zajmuje się:
– terapią dla rodziców przejawiających trudności w relacjach z dziećmi,
– terapią rodzin,
– pomocą w sprawach trudności wychowawczych,
– pomocą dla rodziców, dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysów emocjonalnych i egzystencjalnych (żałoba, choroba, rozwód, zespół stresu pourazowanego;);
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Julita Krysiak
psycholog – logopeda

w Poradni zajmuje się:
– diagnozą funkcjonalną i psychologiczną małych dzieci;
– prowadzeniem psychologicznych badań diagnostycznych w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży;
– diagnozą logopedyczną dzieci;
– prowadzeniem zajęć dla dzieci z zakresu integracji sensorycznej.

mgr Joanna Krzemińska – Czajka
pedagog

w Poradni zajmuje się:
– terapią indywidualną;
– terapią rodziny;
– pomocą wychowawczą dla rodziców;
– treningiem pewności siebie.

mgr Ilona Kwiatkowska
psycholog

w Poradni zajmuje się:
– diagnozą funkcjonalną i psychologiczną małych dzieci;
– diagnozą dzieci z autyzmem;
– terapią dzieci z autyzmem;
– prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem.

mgr Joanna Kwiecińska
psycholog

w Poradni zajmuje się:
– prowadzeniem psychologicznych badań diagnostycznych w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży;
– pomocą psychologiczną w zakresie uzależnień,
– prowadzi autorski program dla dzieci z klas „0” „Razem w oczekiwaniu na pierwszy dzwonek”,
– swoją pracę poddaje superwizji.

mgr Małgorzata Latecka
pedagog – oligofrenopedagog

w Poradni zajmuje się:
– prowadzeniem pedagogicznych badań diagnostycznych w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży;
– diagnozą funkcjonalną małych dzieci;
– prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci ze sprzężonymi znacznymi deficytami rozwojowymi (szczególnie dziećmi z ryzyka dysleksji);
– prowadzeniem zajęć grupowych wspierających rozwój dzieci 4-5 letnich;
– przesiewowymi badaniami słuchu dzieci i młodzieży;
– realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

mgr Hanna Łagodzińska
surdopedagog

w Poradni zajmuje się:
– prowadzeniem pedagogicznych badań diagnostycznych w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży;
– prowadzeniem pedagogicznych badań diagnostycznych dzieci z dysfunkcjami narządu słuchu;
– terapią pedagogiczną;
– terapią dzieci z dysfunkcjami narządu słuchu.

mgr Ewa Marek
pedagog

w Poradni zajmuje się:
–    realizuje zajęcia warsztatowe i programy profilaktyczne w szkołach z zakresu rozwoju osobowości, uzależnień, przemocy, interwencji i integracji;
–    pomocą rodzinie w obszarze zmian systemu wychowawczego, terapią dzieci i młodzieży samookaleczającej się, po próbach samobójczych, uzależnionych (komputer, środki psychoaktywne);
–    prowadzi trening pewności siebie dla dzieci i młodzieży;
–    realizuje zajęcia dla nauczycieli.

mgr Aleksandra Michalska
logopeda

w Poradni zajmuje się:
– diagnozą logopedyczną dzieci i młodzieży,
– terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy;

mgr Dominika Najberg
psycholog – doradca zawodowy

w Poradni zajmuje się:
– prowadzeniem indywidualnych i grupowych badań predyspozycji zawodowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w tym uczniów z przeciwwskazaniami zdrowotnymi);
– prowadzeniem zajęć warsztatowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dotyczących przemyślanego planowania kariery zawodowej;
– udzielaniem informacji edukacyjnej i zawodowej.

mgr Elżbieta Nęcka
pedagog – logopeda

w Poradni zajmuje się:
–    prowadzenie terapii ręki;
–    diagnozą logopedyczną dzieci;
–    terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy;
–    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
     małego dziecka.

mgr Maria Ewelina Novaković
pedagog – surdopedagog, socjoterapeuta

w Poradni zajmuje się:
–    diagnozą pedagogiczną w zakresie potrzeb edukacyjnych
     dzieci i młodzieży;
–    diagnozą uczniów z wadą słuchu;
–    terapią pedagogiczną;
–    przesiewowymi badaniami słuchu dzieci i młodzieży;
–    prowadzeniem zajęć z profilaktyki HIV/AIDS,
–    prowadzeniem zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

mgr Izabela Pałucka
pedagog – doradca zawodowy

w Poradni zajmuje się:
– prowadzeniem indywidualnych i grupowych badań predyspozycji zawodowych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (w tym uczniów z przeciwwskazaniami zdrowotnymi);
– prowadzeniem zajęć warsztatowych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dotyczących przemyślanego planowania kariery zawodowej;
– udzielaniem informacji edukacyjnej i zawodowej,
– diagnozą dzieci z autyzmem.

mgr Izabela Ryniec – Januszek
psycholog – tyflopedagog

w Poradni zajmuje się:
–    diagnozą psychologiczną dzieci słabowidzących i niewidomych;
–    diagnozą psychologiczną dzieci z trudnościami edukacyjnymi;
–    diagnozą psychologiczną na potrzeby służby zdrowia;
–    diagnozą dzieci z autyzmem,
–    przesiewowymi badaniami wzroku;
–    terapią dzieci słabo widzących.

mgr Iwona Sałacka
pedagog – psychopedagog kreatywności

w Poradni zajmuje się:
–    diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi;
–    prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci ze sprzężonymi, znacznymi deficytami rozwojowymi;
–    prowadzeniem badań pedagogicznych dzieci wybitnie uzdolnionych;
–    prowadzeniem treningu myślenia twórczego dla dzieci i młodzieży;
–    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka
psycholog, coach;

w Poradni zajmuje się:
–    diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi, emocjonalnymi;
–    realizuje zajęcia warsztatowe i programy profilaktyczne w szkołach z zakresu rozwoju osobowości, uzależnień, przemocy, interwencji i integracji;
–    prowadzi szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, pogadanki dla rodziców;
–    prowadzi „Szkołę dla rodziców” oraz „Szkołę dla pedagogów”;
–    pomocą psychologiczną dla młodzieży;
–    prowadzi trening pewności siebie dla dzieci i młodzieży;
–    realizuje program profilaktyczny „W kręgu uśmiechu”.

mgr Aneta Sokołowska
psycholog

w Poradni zajmuje się:
– realizuje zajęcia warsztatowe i programy profilaktyczne w szkołach z zakresu rozwoju osobowości, uzależnień, przemocy, interwencji i integracji;
– pomocą rodzinie w obszarze zmian systemu wychowawczego,
– terapią dzieci i młodzieży samookaleczającej się, po próbach samobójczych, uzależnionych (komputer, środki psychoaktywne),
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Katarzyna Szczepańska
logopeda, oligofrenopedagog

w Poradni zajmuje się:
–    diagnozą funkcjonalną małych dzieci;
–    diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy;
–    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
     małego dziecka;
–    prowadzeniem zajęć dla dzieci z zakresu integracji
     sensorycznej.

mgr Aleksandra Wilmańska
logopeda

w Poradni zajmuje się:
–    diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy;
–    pracą terapeutyczną z osobami jąkającymi się;
–    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

mgr Iwona Wojciechowska
pedagog

w Poradni zajmuje się:
–    prowadzeniem pedagogicznych badań diagnostycznych w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży (w tym niepełnosprawnych ruchowo);
–    terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży ze sprzężonymi znacznymi deficytami rozwojowymi,
–   diagnozą funkcjonalną pedagogiczna małych dzieci.

mgr Teresa Wojciechowska
pedagog – logopeda

w Poradni zajmuje się:
–    prowadzeniem pedagogicznych badań diagnostycznych w zakresie trudności edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży;
–    terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi;
–    diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy;
–    prowadzeniem zajęć grupowych wspierających rozwój dzieci 4-, 5- letnich (z elementami integracji sensorycznej),
–    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

dr Jolanta Zielińska
logopeda – neurologopeda

w Poradni zajmuję się:
–    diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy;
–    pracą terapeutyczną z osobami jąkającymi się;
–    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

mgr Alicja Ziółkowska
pedagog

w Poradni zajmuje się:
– diagnozą funkcjonalną małych dzieci;
– prowadzeniem indywidualnej terapii pedagogicznej dzieci w wieku szkolnym oraz przedszkolnym;
– realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

mgr Jolanta Zygadlińska
pedagog – logopeda

w Poradni zajmuje się:
–    prowadzeniem pedagogicznych badań diagnostycznych w zakresie trudności edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży;
–    diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy.

mgr Miroslawa Żbikowska
pedagog – logopeda

w Poradni zajmuje się:
–    prowadzeniem pedagogicznych badań diagnostycznych w zakresie trudności edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży;
–    terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży ze sprzężonymi znacznymi deficytami rozwojowymi, zwłaszcza dla uczniów z dysleksją rozwojową i dzieci z ryzyka dysleksji;
–    diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy.
–    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.