mgr Agnieszka Anczakowska

psycholog – doradca zawodowy

w Poradni zajmuje się:
–    prowadzeniem psychologicznych badań diagnostycznych w
     zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych, odchyleń i
     zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży
     (w tym : niepełnosprawnych ruchowo);
–    prowadzeniem indywidualnych i grupowych badań
     predyspozycji zawodowych dla uczniów gimnazjów i szkół
     ponadgimnazjalnych (w tym uczniów z
     przeciwwskazaniami zdrowotnymi);
–    prowadzeniem zajęć warsztatowych dla uczniów
     gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dotyczących
     przemyślanego planowania kariery zawodowej;
–    udzielaniem informacji edukacyjnej i zawodowej.

mgr Wioletta Babińska
logopeda

w Poradni zajmuje się:
– diagnozą logopedyczną dzieci i młodzieży,
– terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy;

mgr Magdalena Biesiacka
psycholog – surdopedagog

w Poradni zajmuje się:
– diagnozą psychologiczną dzieci słabo słyszących
i niesłyszących;
– prowadzeniem psychologicznych badań diagnostycznych
w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych
dzieci i młodzieży, diagnozą psychologiczną dzieci
z trudnościami edukacyjnymi.

mgr Dorota Bukowska
psycholog – logopeda

w Poradni zajmuje się:
–    diagnozą psychologiczną dzieci z zaburzeniami rozwoju i
     trudnościami szkolnymi;
–    diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy;
–    terapią rodziny;
–    pomocą wychowawczą dla rodziców;
–    okazjonalnie prowadzi zajęcia warsztatowe dla nauczycieli.

dr Tomasz Borowiak
pedagog – logopeda

w Poradni zajmuje się:
– terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży ze
sprzężonymi, znacznymi deficytami rozwojowymi;
– diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami
wymowy;
– terapią z elementami EEG Biofeedback
– realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego
dziecka.

mgr Agnieszka Cieślak
psycholog

w Poradni zajmuje się:
– pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną dla dziecka i rodziny,
– diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży,
– swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Grażyna Cudna
pedagog

w Poradni zajmuje się:
–    realizuje zajęcia warsztatowe i programy profilaktyczne
     w szkołach z zakresu rozwoju osobowości, uzależnień,
     przemocy, interwencji i integracji;
–    pomocą rodzinie w obszarze zmian systemu
     wychowawczego, terapią dzieci i młodzieży
     samookaleczającej się, po próbach samobójczych,
     uzależnionych (komputer, środki psychoaktywne);
–    socjoterapią dzieci i młodzieży;
–    prowadzi trening pewności siebie dla dzieci i młodzieży;
–    realizuje szkolenia dla nauczycieli, program
     „Szkoła dla pedagogów”.

mgr Czerwińska Aneta
psycholog

w Poradni zajmuje się:
– prowadzeniem psychologicznych badań
diagnostycznych w zakresie specjalnych
potrzeb edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych
dzieci i młodzieży;
– socjoterapią dzieci i młodzieży.

mgr Edyta Fałkowska
psycholog

w Poradni zajmuje się:
–    terapią dla rodziców przeżywających trudności
     w relacjach z dziećmi;
–    pomocą w sprawie trudności wychowawczych;
–    terapią dla starszej młodzieży (uczniowie szkół
     ponadgimnazjalnych);
–    pomocą dla rodziców i dzieci w sytuacjach kryzysów
     emocjonalnych i egzystencjalnych (m.in. żałoba,
     choroba, rozwód).
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Marcin Gawroński
psycholog – doradca zawodowy

w Poradni zajmuje się:
– prowadzeniem indywidualnych i grupowych badań
predyspozycji zawodowych dla uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych (w tym uczniów
z przeciwwskazaniami zdrowotnymi);
– prowadzeniem zajęć warsztatowych dla uczniów
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dotyczących
przemyślanego planowania kariery zawodowej;
– udzielaniem informacji edukacyjnej i zawodowej.

mgr Jadwiga Głuszkowska
pedagog

w Poradni zajmuje się:
–    prowadzeniem pedagogicznych badań diagnostycznych
     w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych i
     zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży;
–    prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci
     ze sprzężonymi, znacznymi deficytami rozwojowymi;
–    realizacją zajęć wczesnego wspomagania
     rozwoju małego dziecka.
 

mgr Elżbieta Jakubowska
pedagog – oligofrenopedagog

w Poradni zajmuje się:
– prowadzeniem terapii pedagogicznej
dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi
– realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego
dziecka.

mgr Agnieszka Kaczyńska
logopeda

w Poradni zajmuje się:
–    diagnozą logopedyczną dzieci i młodzieży;
–    terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy;
–    prowadzenie zajęć dla dzieci z zakresu integracji
     sensorycznej.
–    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego
     dziecka.

mgr Monika Kramkowska
pedagog – oligofrenopedagog, trener I stopnia PTP, coach;

w Poradni zajmuje się:
– diagnozą dzieci z autyzmem;
– terapią dzieci z autyzmem;
– prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci
z autyzmem;
– diagnozą pedagogiczną dzieci z zaburzeniami rozwoju
i trudnościami szkolnymi;
– socjoterapią dzieci i młodzieży;
– prowadzi szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych,
wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych
pogadanki dla rodziców;
– prowadzi „Szkołę dla rodziców”;
– trener programu „Przyjaciele Zippiego”;
– instruktor programu „W kręgu uśmiechu”.

mgr Marzena Kruk
psycholog

w Poradni zajmuje się:
– terapią dla rodziców przejawiających trudności w relacjach z dziećmi,
– terapią rodzin,
– pomocą w sprawach trudności wychowawczych,
– pomocą dla rodziców, dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysów emocjonalnych i egzystencjalnych (żałoba, choroba, rozwód, zespół stresu pourazowanego;);
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Julita Krysiak
psycholog – logopeda

w Poradni zajmuje się:
– diagnozą funkcjonalną i psychologiczną małych dzieci;
– prowadzeniem psychologicznych badań diagnostycznych
w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych i
zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży;
– diagnozą logopedyczną dzieci;
– prowadzeniem zajęć dla dzieci z zakresu integracji
sensorycznej.

mgr Joanna Krzemińska – Czajka
pedagog

w Poradni zajmuje się:
– terapią indywidualną
– terapią rodziny;
– pomocą wychowawczą dla rodziców;
– socjoterapią dzieci i młodzieży
– treningiem pewności siebie

mgr Ilona Kwiatkowska
psycholog

w Poradni zajmuje się:
– diagnozą funkcjonalną i psychologiczną małych dzieci;
– diagnozą dzieci z autyzmem;
– terapią dzieci z autyzmem;
– prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z
autyzmem.

mgr Joanna Kwiecińska
psycholog

w Poradni zajmuje się:
– prowadzeniem psychologicznych badań diagnostycznych
w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych
dzieci i młodzieży;
– pomocą psychologiczną w zakresie uzależnień,
– prowadzi autorski program dla dzieci z klas „0” „Razem w oczekiwaniu na pierwszy dzwonek”,
– swoją pracę poddaje superwizji.

mgr Małgorzata Latecka
pedagog – oligofrenopedagog

w Poradni zajmuje się:
– prowadzeniem pedagogicznych badań diagnostycznych
w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych i zaburzeń
rozwojowych dzieci i młodzieży;
– diagnozą funkcjonalną małych dzieci;
– prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci ze sprzężonymi
znacznymi deficytami rozwojowymi (szczególnie dziećmi z
ryzyka dysleksji);
– prowadzeniem zajęć grupowych wspierających rozwój
dzieci 4-5 letnich;
– przesiewowymi badaniami słuchu dzieci i młodzieży;
– realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
małego dziecka.

mgr Hanna Łagodzińska
surdopedagog

w Poradni zajmuje się:
– prowadzeniem pedagogicznych badań diagnostycznych
w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych i zaburzeń
rozwojowych dzieci i młodzieży;
– prowadzeniem pedagogicznych badań diagnostycznych
dzieci z dysfunkcjami narządu słuchu;
– terapią pedagogiczną;
– terapią dzieci z dysfunkcjami narządu słuchu.

mgr Ewa Marek
pedagog

w Poradni zajmuje się:
–    realizuje zajęcia warsztatowe i programy profilaktyczne
     w szkołach z zakresu rozwoju osobowości,
     uzależnień, przemocy, interwencji i integracji;
–    pomocą rodzinie w obszarze zmian systemu
     wychowawczego, terapią dzieci i młodzieży
     samookaleczającej się, po próbach samobójczych,
     uzależnionych (komputer, środki psychoaktywne);
–    socjoterapią dzieci i młodzieży;
–    prowadzi trening pewności siebie dla dzieci i młodzieży;
–    realizuje zajęcia dla nauczycieli.

mgr Aleksandra Michalska
logopeda

w Poradni zajmuje się:
– diagnozą logopedyczną dzieci i młodzieży,
– terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy;

mgr Dominika Najberg
psycholog – doradca zawodowy

w Poradni zajmuje się:
– prowadzeniem indywidualnych i grupowych badań
predyspozycji zawodowych dla uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych (w tym uczniów
z przeciwwskazaniami zdrowotnymi);
– prowadzeniem zajęć warsztatowych dla uczniów
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dotyczących
przemyślanego planowania kariery zawodowej;
– udzielaniem informacji edukacyjnej i zawodowej.

mgr Elżbieta Nęcka
pedagog – logopeda

w Poradni zajmuje się:
–    prowadzenie terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży
     ze sprzężonymi, znacznymi deficytami rozwojowymi;
–    diagnozą logopedyczną dzieci;
–    terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy;
–    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
     małego dziecka.

mgr Maria Ewelina Novaković
pedagog – surdopedagog

w Poradni zajmuje się:
–    diagnozą pedagogiczną w zakresie potrzeb edukacyjnych
     dzieci i młodzieży;
–    diagnozą uczniów z wadą słuchu;
–    terapią pedagogiczną;
–    przesiewowymi badaniami słuchu dzieci i młodzieży;
–    prowadzeniem zajęć z profilaktyki HIV/AIDS;
–    socjoterapią dzieci i młodzieży.

mgr Izabela Pałucka
pedagog – doradca zawodowy

w Poradni zajmuje się:
– prowadzeniem indywidualnych i grupowych badań
predyspozycji zawodowych dla uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych (w tym uczniów z
przeciwwskazaniami zdrowotnymi);
– prowadzeniem zajęć warsztatowych dla uczniów
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dotyczących
przemyślanego planowania kariery zawodowej;
– udzielaniem informacji edukacyjnej i zawodowej.

mgr Izabela Ryniec – Januszek
psycholog – tyflopedagog

w Poradni zajmuje się:
–    diagnozą psychologiczną dzieci słabo widzących
     i niewidomych;
–    diagnozą psychologiczną dzieci z trudnościami
     edukacyjnymi;
–    diagnozą psychologiczną na potrzeby służby
     zdrowia;
–    przesiewowymi badaniami wzroku;
–    terapią dzieci słabo widzących.

mgr Iwona Sałacka
pedagog – psychopedagog kreatywności

w Poradni zajmuje się:
–    diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży
     z trudnościami edukacyjnymi;
–    prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci ze
     sprzężonymi, znacznymi deficytami rozwojowymi;
–    prowadzeniem badań pedagogicznych dzieci
     wybitnie uzdolnionych;
–    prowadzeniem treningu myślenia twórczego
     dla dzieci i młodzieży;
–    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
     małego dziecka.

mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka
psycholog, coach;

w Poradni zajmuje się:
–    diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży
     z trudnościami edukacyjnymi, emocjonalnymi;
–    realizuje zajęcia warsztatowe i programy profilaktyczne
     w szkołach z zakresu rozwoju osobowości, uzależnień,
     przemocy, interwencji i integracji;
–    prowadzi szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych,
     wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych
     pogadanki dla rodziców;
–    prowadzi „Szkołę dla rodziców” oraz
     „Szkołę dla pedagogów”;
–    pomocą psychologiczną dla młodzieży;
–    prowadzi trening pewności siebie dla dzieci i młodzieży;
–    realizuje program profilaktyczny „W kręgu uśmiechu”.

mgr Aneta Sokołowska
psycholog

w Poradni zajmuje się:
– realizuje zajęcia warsztatowe i programy profilaktyczne
w szkołach z zakresu rozwoju osobowości, uzależnień,
przemocy, interwencji i integracji;
– pomocą rodzinie w obszarze zmian systemu
wychowawczego,
terapią dzieci i młodzieży samookaleczającej się,
po próbach samobójczych, uzależnionych (komputer,
środki psychoaktywne);
– socjoterapią dzieci i młodzieży.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Katarzyna Szczepańska
logopeda, oligofrenopedagog

w Poradni zajmuje się:
–    diagnozą funkcjonalną małych dzieci;
–    diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy;
–    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
     małego dziecka;
–    prowadzeniem zajęć dla dzieci z zakresu integracji
     sensorycznej.

mgr Aleksandra Wilmańska
logopeda

w Poradni zajmuje się:
–    diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami
     wymowy;
–    pracą terapeutyczną z osobami jąkającymi się;
–    prowadzeniem zajęć dla dzieci z zakresu integracji
     sensorycznej.
–    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego
     dziecka.

mgr Iwona Wojciechowska
pedagog

w Poradni zajmuje się:
–    prowadzeniem pedagogicznych badań diagnostycznych
     w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych, odchyleń
     i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży ( w tym
     niepełnosprawnych ruchowo );
–    terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży ze sprzężonymi
     znacznymi deficytami rozwojowymi,
–   diagnozą funkcjonalną pedagogiczna małych dzieci.

mgr Teresa Wojciechowska
pedagog – logopeda

w Poradni zajmuje się:
–    prowadzeniem pedagogicznych badań diagnostycznych
     w zakresie trudności edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych
     dzieci i młodzieży;
–    terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży ze sprzężonymi
     deficytami rozwojowymi;
–    diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy;
–    prowadzeniem zajęć grupowych wspierających rozwój dzieci
     4-, 5- letnich (z elementami integracji sensorycznej)
–    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
     małego dziecka.

mgr Jolanta Zielińska
logopeda – neurologopeda

w Poradni zajmuję się:
–    diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy;
–    pracą terapeutyczną z osobami jąkającymi się;
–    prowadzeniem zajęć dla dzieci z zakresu integracji
     sensorycznej.
–    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego
     dziecka.

mgr Alicja Ziółkowska
pedagog

w Poradni zajmuje się:
– diagnozą funkcjonalną małych dzieci;
– prowadzeniem indywidualnej terapii pedagogicznej
dzieci w wieku szkolnym oraz przedszkolnym;
– realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
małego dziecka.

mgr Jolanta Zygadlińska
pedagog – logopeda

w Poradni zajmuje się:
–    prowadzeniem pedagogicznych badań diagnostycznych
     w zakresie trudności edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych
     dzieci i młodzieży;
–    diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy.

mgr Miroslawa Żbikowska
pedagog – logopeda

w Poradni zajmuje się:
–    prowadzeniem pedagogicznych badań diagnostycznych
     w zakresie trudności edukacyjnych i zaburzeń
     rozwojowych dzieci i młodzieży;
–    terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży ze sprzężonymi
     znacznymi deficytami rozwojowymi, zwłaszcza dla
     uczniów z dysleksją rozwojową i dzieci z ryzyka dysleksji;
–    diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy.
–    realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego
     dziecka.