Neuroflow – badania przetwarzania słuchowego

Poradnia prowadzi badania przetwarzania słuchowego  z wykorzystaniem baterii znormalizowanych testów Neuroflow.

Badania prowadzą certyfikowani Providerzy Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow®: Małgorzata Latecka, Teresa Wojciechowska.

Jeśli Twojemu dziecku nauka czytania/pisania, języków obcych przychodzi z trudem, nie może skupić uwagi,  ma problemy w rozumieniu mowy w hałasie / nauczyciela w klasie, to należy sprawdzić czy przyczyną trudności nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD.

Aż 30% dzieci z dysleksją oraz 40-50% dzieci z trudnościami w nauce ma zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Wniosek o badanie oraz wymagane dokumenty należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta gabinet nr 7 –parter.

Więcej informacji o diagnozie i terapii Neuroflow ATS na stronie: www.neuroflow.pl

Skip to content