Organizacja pracy w Poradni od 04 maja 2020r.

Szanowni Państwo, zgodnie z decyzją MEN Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku wznawia działalność diagnostyczną w bezpośrednim kontakcie. 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci oraz pracowników Poradni prosimy, aby bezwzględnie stosować się do następujących zasad:

 1. Wszelkie dokumenty nadal prosimy dostarczać pocztą tradycyjną, drogą mailową lub do urny umieszczonej przed wejściem.
 2. Na badanie przyjmowane są jedynie wcześniej umówione osoby.
 3. W pierwszej kolejności diagnozowane są dzieci wymagające wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i opinii o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego.
 4. Bezwzględnie na diagnozę przychodzimy z dzieckiem zdrowym. Osoby z objawami infekcji (gorączka, kaszel, katar) nie będą przyjmowane – zostanie im wyznaczony kolejny termin. Osoby z kwarantanny, objęte nadzorem epidemicznym nie będą przyjmowane, są zobowiązane poinformować o tym osobę umawiającą na badanie. 
 5. Przy wejściu do Poradni będzie mierzona temperatura termometrem bezdotykowym. 
 6. Przy wejściu do Poradni obowiązkowa jest dezynfekcja rąk (dotyczy zarówno rodzica, jak i dziecka). Dodatkowo przed wejściem do gabinetu diagnostyczno-terapeutycznego rodzic i dziecko zobowiązani są do umycia rąk oraz do ponownej dezynfekcji rąk.
 7. Przy wejściu do budynku prowadzony jest monitoring osób wchodzących – wynika to z konieczności ograniczenia liczby osób przebywających w budynku. Konieczne będzie również wypełnianie ANKIETY wstępnej (pobierz plik do druku).
 8. Prosimy na badanie przychodzić nie wcześniej niż 5 min. przed wyznaczoną godziną badania.
 9. Na badanie z dzieckiem przychodzi jeden opiekun, który po przekazaniu dziecka pracownikowi Poradni i ustaleniu godziny odbioru dziecka opuszcza budynek. W przypadku dzieci, które wymagają opieki, dopuszczalne jest oczekiwanie rodzica na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu (na parterze).
 10. Na terenie Poradni obowiązkowo należy nosić maseczkę zakrywającą usta i nos/przyłbicę, rękawiczki jednorazowe. Dzieci do 4 r.ż. oraz osoby niepełnosprawne zwolnione są z tego obowiązku. 

Osoby, które nie spełniają tych wymogów, nie będą wpuszczane na teren Poradni.

 1. Na terenie Poradni obowiązuje zasada dystansu społecznego, odległość między osobami co najmniej 2 metry.
 2. Przychodząc na diagnozę dziecko powinno być zaopatrzone we własne kredki, ołówek, długopis, chusteczki higieniczne, wodę do picia.
 3. Po każdym badaniu dezynfekowany jest gabinet diagnostyczny oraz materiały diagnostyczne.
 4. Rodzic ma prawo do odmówienia przeprowadzenia badania w wyżej wymienionych warunkach. W takim przypadku wniosek będzie realizowany w późniejszym terminie (po zniesieniu stanu epidemicznego).

Pozostałe formy pracy Poradni nadal prowadzone są zdalnie. Kontakt z pracownikami nadal będzie odbywał się drogą telefoniczną lub mailową.

autor: Katarzyna Gorzkoautor filmu: Anna Wolny

Skip to content