Budujemy sieć współpracy

Budujemy sieć współpracy

Podjęcie współpracy Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej z : PFRON ( Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) CIDON (Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością) OWiT (Ośrodek Wsparcia i Testów)Kluczem do efektywnej i kompleksowej pomocy osobom z niepełnosprawnościami.Wiemy gdzie kierować i jak pomagać.

Czytaj więcej
Europejski Tydzień Dysleksji

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

W bieżącym roku Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji przypadał wdniach 3.10.-10.10.2022r. i odbywał się pod hasłem „Przełamujemy bariery”. W ramach obchodów tygodnia poświęconego problematyce dysleksji odbyły się profilaktyczno-twórcze warsztaty dla dzieci z trudnościami w uczeniu się w Galerii Sztuki Współczesnej, konkurs literacki „Żyj kolorowo” i plastyczny „Kolorowy świat”.

Czytaj więcej
Mały Miś w świecie wielkiej literatury

,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Serdeczne podziękowania dla Pani Aleksandry Michalskiej – logopedy, pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku za czytanie dzieciom literatury związanej z emocjami w życiu codziennym. Wizyta związana była z realizacją Projektu ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, który realizowany jest w PP Nr 17 w grupie biedronek.

Czytaj więcej
Dyżur konsultacyjny – badanie dojrzałości układu nerwowego u dzieci i niemowląt po 6 m.ż

„Dyżur konsultacyjny – badanie dojrzałości układu nerwowego u dzieci i niemowląt po 6 m.ż.”

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku zaprasza na „Dyżur konsultacyjny – badanie dojrzałości układu nerwowego u dzieci i niemowląt po 6 m.ż”. Celem badania jest wczesne wykrywanie i objęcie terapią dzieci z niezintegrowanymi odruchami lub nieprawidłowym łukiem odruchowym. Odruchy pierwotne odpowiedzialne są za prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka oraz za budowanie…

Czytaj więcej
Dzień Bepłatnych Konsultacji i Porad dla rodziców i nauczycieli dzieci do 7 lat

Relacja z Dnia Darmowych Porad i Konsultacji

Zorganizowany w dniu 5 listopada 2022r. Dzień Darmowych Porad i Konsultacji przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Do Naszej Poradni przybyło bardzo dużo rodziców z dziećmi, którzy w dniu wolnym od pracy mieli możliwość skorzystania z naszych usług. Klienci po wstępnym wywiadzie kierowani byli do odpowiednich gabinetów, w których czekali na nich…

Czytaj więcej
bezpieczni w sieci

„Bezpieczni w Sieci”

Od września 2022r. pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (Joanna Kwiecińska- psycholog i Alicja Ziółkowska- pedagog) rozpoczęli cykl zajęć pt. „Bezpieczni w Sieci”. Jest to program autorski skierowany do klas I- III szkół podstawowych. Celem zajęć jest profilaktyka uzależnienia od Internetu. Obecnie program realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 18 we Włocławku.

Czytaj więcej
Szkoła przyjazna dla autyzmu

„Szkoła przyjazna dla autyzmu”

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna dołączyła do kampanii społecznej „Szkoła przyjazna dla autyzmu”, która trwała do 30.09.2022 r. Samorzecznicy i samorzeczniczki w spectrum autyzmu przedstawili w niej obraz polskiej szkoły z perspektywy uczniów i uczennic rozwijających się w innym neurotypowym modelu rozwojowym. Apelowali o konieczne zmiany i dostosowania. Do 6 najważniejszych postulatów…

Czytaj więcej
Skip to content