DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA:

Badania i konsultacje logopedyczne odbywają się po wcześniejszym złożeniu wniosku w punkcie obsługi klienta w Poradni.

 

Poradnia zajmuje się kompleksową diagnozą i terapią logopedyczną dzieci od urodzenia do momentu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.Terapią objęte są głównie dzieci ze złożonymi wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, z problemem jąkania oraz zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym.