Pomoc rodzinie polega na pracy z rodziną dziecka, przejawiającego trudności w zachowaniu lub zaburzenia emocjonalne.
W zależności od diagnozy problemu i sytuacji w rodzinie, terapeuci pracują z całą rodziną lub podsystemami (rodzice, dzieci). Celem pracy terapeutycznej z rodzicami jest rozwijanie u nich umiejętności wychowawczych, korekta nieprawidłowych oddziaływań wychowawczych, wsparcie w procesie wychowania. Celem pracy z rodzinami jest pomoc w pokonywaniu kryzysów rozwojowych i sytuacyjnych, poprawa umiejętności komunikacyjnych w rodzinie, uaktywnienie i wzmocnienie sił rodziny do poradzenia sobie z problemem.
Osoby zainteresowane pomocą rodzinie mogą zgłaszać się do Poradni na dyżury konsultacyjne określone harmonogramem (w linku dyżury). Nie jest konieczne skierowanie ze szkoły lub od lekarza.
Skip to content