Poradnia świadczy pomoc osobom zagrożonym uzależnieniami, uzależnionym oraz ich rodzinom.
Oferta pomocy:
  1. Diagnoza uzależnienia (od środków typu alkohol, narkotyki, dopalacze, od zachowań: komputer, jedzenie itd.) oraz współuzależnienia.
  2. Pomoc psychologiczna w zakresie uzależnień:
    • dla młodzieży z grup ryzyka uzależnień,
    • dla rodziców, których dzieci używają substancji / zachowań szkodliwych.
  3. Harmonogram dyżurów w zakładce dyżury.
  4. Szkolenia dla rodziców, nauczycieli dotyczące rozpoznawania i zapobiegania uzależnieniom wśród młodzieży oraz form pomocy psychologicznej / terapeutycznej .
Skip to content