Termin badania ustalony w zależności od zgłoszeń.

Wzrok jest zmysłem dominującym, ponad 75% informacji zdobywamy za pomocą oczu. Najczęściej pogarszanie się wzroku następuje powoli i nie zauważamy, że widzimy gorzej. Dziecko z zaburzeniami widzenia najczęściej nie wie, że widzi słabiej.  

Jeżeli Twoje dziecko:
  • siada blisko telewizora,
  • mruży oczy,
  • przybliża przedmioty do twarzy,
  • ma trudności z odczytaniem tekstu z tablicy czy książki,
  • narzeka, że tekst się zlewa, rozmazuje,  
zapraszamy na przesiewowe badania wzroku.
 
Są one proste i nie muszą być przeprowadzane przez specjalistę. Szybkie wykrycie ewentualnych trudności w widzeniu może ustrzec dziecko przed trudnościami w czytaniu i pisaniu. Badanie jest przeprowadzane za pomocą Platformy Badań Zmysłów, trwa około 10 minut i wymaga współpracy dziecka.
 
Co jest badane?
Badana jest zdolność do różnicowania kontrastu i rozróżniania kolorów. Test różnicowania kontrastu umożliwia wykrycie wad wzroku związanych z nieprawidłowym odbieraniem ostrości i kontrastowości obrazów. Badanie widzenia barwnego ma na celu wykrycie zaburzeń w rozpoznawaniu kolorów.
 
Wyniki badań każdego dziecka są indywidualnie analizowane przez komputer. Następnie program określa wstępną diagnozę: dziecko ma kłopoty ze wzrokiem, bądź ich nie ma. W przypadku uzyskania wyniku wskazującego na występowanie zaburzenia widzenia, dziecko kierowane jest na konsultację do okulisty.

Skip to content