W szerokim zbiorze pomocy z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, jakimi dysponuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku, znajduje się m.in. seria prezentacji multimedialnych pt. „Spacery po zawodach”. Zabiera ona uczniów w filmową wędrówkę po świecie zawodów.
Multimedialny program „Spacery po zawodach”, to krótkie, treściwe i rzetelnie opracowane projekcje o zawodach, w których lektor w sposób przejrzysty i rzeczowy opowiada o wymaganiach psychologicznych, fizycznych i zdrowotnych, które są istotne w danym zawodzie. Wnikliwej analizie poddane jest również środowisko pracy, możliwości zatrudnienia oraz szczeble awansu w danej profesji.
„Spacery po zawodach” są adresowane do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Autorem programu jest firma PROGRA, która ma rekomendacje Ministra Edukacji.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku dysponuje wszystkimi dostępnymi na rynku filmami.
Oto spis zawodów dostępnych w programie:
Branża 1: Administracja, zarządzanie, bussiness, praca urzędnicza
 • Inspektor kontroli handlu i usług
 • Kierownik działu marketingu i sprzedaży
 • Kierownik działu zaopatrzenia i dystrybucji
 • Pracownik administracyjny
 • Rzeczoznawca
 • Sekretarka
 • Specjalista ds. public relations
 • Specjalista ds. rekrutacji pracowników
 • Specjalista ds. spraw szkolenia i rozwoju zawodowego
 • Zastępca dyrektora/prezesa ds. techniczno-produkcyjnych
Branża 2: Sztuka i projektowanie artystyczne
 • Artysta grafik
 • Artysta malarz
 • Artysta muzyk
 • Artysta plastyk
 • Artysta rzeźbiarz
 • Choreograf
 • Konserwator dzieł sztuki
 • Konserwator dzieł sztuki
 • Scenograf
 • Tancerz
Branża 3: Nauczanie, wychowanie i działalność kulturalna
 • Animator kultury
 • Astrolog
 • Bibliotekoznawca
 • Fotoreporter
 • Kowal wyrobów zdobniczych
 • Kulturoznawca
 • Muzealnik
 • Nauczyciel przedszkola
 • Pilot samolotowy – instruktor
 • Teleedukator
Branża 4: Rozrywka, rekreacja, turystyka
 • Charakteryzator
 • Operator dźwięku
 • Operator kamery
 • Pilot wycieczek
 • Pracownik informacji turystycznej
 • Realizator programów telewizyjnych
 • Realizator światła
 • Spiker radiowy
 • Sportowiec zawodowy
 • Technik agrobiznesu – agroturystyka
Branża 5: Gastronomia, hotelarstwo, usługi domowe
 • Barman (bufetowy)
 • Fryzjer
 • Kelner
 • Kominiarz
 • Manikiurzystka pedikiurzystka
 • Pomoc kuchenna
 • Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji
 • Technik żywienia i gospodarstwa domowego
 • Wizażystka
 • Zarządca nieruchomości
Branża 6: Ochrona zdrowia
 • Instruktor rekreacji ruchowej
 • Lekarz
 • Optyk okularowy (technik optyk)
 • Ortopeda mechanik
 • Pielęgniarka
 • Sanitariusz
 • Technik dentystyczny
 • Technik farmaceutyczny
 • Technik ortopeda
 • Zabiegowy balneologiczny
Branża 7: Służby socjalne, społeczne i zatrudnienia
 • Analityk pracy
 • Doradca zawodowy
 • Eurodoradca
 • Instruktor terapii zajęciowej
 • Opiekunka środowiskowa
 • Opiekunka w domu pomocy społecznej
 • Pośrednik pracy
 • Pracownik opieki społecznej
 • Pracownik socjalny
 • Urzędnik ds. przyznawania zasiłków
Branża 8: Prawo i dziedziny pokrewne
 • Adwokat
 • Asystent prawny
 • Komornik sądowy
 • Kurator sądowy
 • Notariusz
 • Prokurator
 • Radca prawny
 • Rzecznik patentowy
 • Sędzia
 • Syndyk
Branża 9: Bezpieczeństwo i służby ochrony
 • Funkcjonariusz służby granicznej
 • Funkcjonariusz służby ochrony kolei
 • Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Inspektor pracy
 • Inżynier pożarnictwa
 • Policjant
 • Pracownik ochrony mienia i osób
 • Ratownik wodny
 • Strażak
 • Strażnik miejski
Branża 10: Finanse i dziedziny pokrewne
 • Asystent ekonomiczny
 • Dealer aktywów finansowych
 • Doradca inwestycyjny
 • Doradca podatkowy
 • Inspektor kontroli skarbowej
 • Kasjer
 • Kontroler wewnętrzny
 • Makler – pośrednik handlowy
 • Specjalista bankowości
 • Specjalista ds. rachunkowości
Branża 11: Handel, dziedziny pokrewne i usługi
 • Antykwariusz
 • Copywriter
 • Fotograf
 • Grawer
 • Infobroker
 • Kamieniarz
 • Logistyk
 • Nurek
 • Merchandiser
 • Zegarmistrz
Branża 12: Nauka i dziedziny z nią związane
 • Astronom
 • Biolog
 • Chemik
 • Etnograf/etnolog
 • Fizyk
 • Geolog
 • Historyk
 • Kartograf
 • Meteorolog
 • Psychoterapeuta
Branża 13: Przemysł wydobywczy, ciężki, elektryka, elektronika
 • Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
 • Inżynier automatyki i robotyki
 • Inżynier inżynierii chemicznej
 • Inżynier mechanik
 • Inżynier mechanizacji rolnictwa
 • Mechanik lotniczy
 • Operator urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu
 • Technik elektryk
 • Technik odlewnik
 • Tokarz
Branża 14: Przemysł lekki i rzemiosło
 • Cukiernik
 • Introligator
 • Kaletnik
 • Kapelusznik
 • Kuśnierz
 • Młynarz
 • Obuwnik
 • Pamiątkarz
 • Stolarz
 • Tapicer
Branża 15: Budownictwo i architektura
 • Murarz
 • Dekarz
 • Maszynista maszyn transportowo – dźwigowych
 • Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Monter konstrukcji budowlanych
 • Operator sprzętu do robót ziemnych
 • Posadzkarz
 • Stolarz budowlany
 • Witrażownik
 • Zbrojarz
Branża 16: Rolnictwo, hodowla, ogrodnictwo, przyroda
 • Architekt krajobrazu
 • Hodowca ptaków
 • Inżynier inżynierii środowiska
 • Inżynier leśnictwa
 • Ogrodnik terenów zieleni
 • Technik geolog
 • Technik hodowca zwierząt
 • Technik ochrony środowiska
 • Technik ogrodnik
 • Treser psów
Branża 17: Transport i łączność
 • Dyspozytor transportu samochodowego
 • Ekspedytor
 • Informator ruchu pasażerskiego
 • Inspektor bezpieczeństwa żeglugi
 • Inżynier transportu (logistyk)
 • Kierownik statku w żegludze śródlądowej
 • Kontroler ruchu lotniczego
 • Operator urządzeń nadawczych i telekomunikacyjnych
 • Pilot portowy
 • Technik transportu kolejowego
Skip to content