W szerokim zbiorze pomocy z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, jakimi dysponuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku, znajduje się m.in. seria prezentacji multimedialnych pt. „Spacery po zawodach”. Zabiera ona uczniów w filmową wędrówkę po świecie zawodów.
Multimedialny program „Spacery po zawodach”, to krótkie, treściwe i rzetelnie opracowane projekcje o zawodach, w których lektor w sposób przejrzysty i rzeczowy opowiada o wymaganiach psychologicznych, fizycznych i zdrowotnych, które są istotne w danym zawodzie. Wnikliwej analizie poddane jest również środowisko pracy, możliwości zatrudnienia oraz szczeble awansu w danej profesji.
„Spacery po zawodach” są adresowane do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Autorem programu jest firma PROGRA, która ma rekomendacje Ministra Edukacji.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku dysponuje wszystkimi dostępnymi na rynku filmami.
Oto spis zawodów dostępnych w programie:
Branża 1: Administracja, zarządzanie, bussines, praca urzędnicza
•    Inspektor kontroli handlu i usług
•    Kierownik działu marketingu i sprzedaży
•    Kierownik działu zaopatrzenia i dystrybucji
•    Pracownik administracyjny
•    Rzeczoznawca
•    Sekretarka
•    Specjalista ds. public relations
•    Specjalista ds. rekrutacji pracowników
•    Specjalista ds. spraw szkolenia i rozwoju zawodowego
•    Zastępca dyrektora/prezesa ds. techniczno-produkcyjnych
Branża 2: Sztuka i projektowanie artystyczne
•    Artysta grafik
•    Artysta malarz
•    Artysta muzyk
•    Artysta plastyk
•    Artysta rzeźbiarz
•    Choreograf
•    Konserwator dzieł sztuki
•    Konserwator dzieł sztuki
•    Scenograf
•    Tancerz
Branża 3: Nauczanie, wychowanie i działalność kulturalna
•    Animator kultury
•    Astrolog
•    Bibliotekoznawca
•    Fotoreporter
•    Kowal wyrobów zdobniczych
•    Kulturoznawca
•    Muzealnik
•    Nauczyciel przedszkola
•    Pilot samolotowy – instruktor
•    Teleedukator
Branża 4: Rozrywka, rekreacja, turystyka
•    Charakteryzator
•    Operator dźwięku
•    Operator kamery
•    Pilot wycieczek
•    Pracownik informacji turystycznej
•    Realizator programów telewizyjnych
•    Realizator światła
•    Spiker radiowy
•    Sportowiec zawodowy
•    Technik agrobiznesu – agroturystyka
Branża 5: Gastronomia, hotelarstwo, usługi domowe
•    Barman (bufetowy)
•    Fryzjer
•    Kelner
•    Kominiarz
•    Manikiurzystka pedikiurzystka
•    Pomoc kuchenna
•    Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji
•    Technik żywienia i gospodarstwa domowego
•    Wizażystka
•    Zarządca nieruchomości
Branża 6: Ochrona zdrowia
•    Instruktor rekreacji ruchowej
•    Lekarz
•    Optyk okularowy (technik optyk)
•    Ortopeda mechanik
•    Pielęgniarka
•    Sanitariusz
•    Technik dentystyczny
•    Technik farmaceutyczny
•    Technik ortopeda
•    Zabiegowy balneologiczny
Branża 7: Służby socjalne, społeczne i zatrudnienia
•    Analityk pracy
•    Doradca zawodowy
•    Eurodoradca
•    Instruktor terapii zajęciowej
•    Opiekunka środowiskowa
•    Opiekunka w domu pomocy społecznej
•    Pośrednik pracy
•    Pracownik opieki społecznej
•    Pracownik socjalny
•    Urzędnik ds. przyznawania zasiłków
Branża 8: Prawo i dziedziny pokrewne
•    Adwokat
•    Asystent prawny
•    Komornik sądowy
•    Kurator sądowy
•    Notariusz
•    Prokurator
•    Radca prawny
•    Rzecznik patentowy
•    Sędzia
•    Syndyk
Branża 9: Bezpieczeństwo i służby ochrony
•    Funkcjonariusz służby granicznej
•    Funkcjonariusz służby ochrony kolei
•    Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
•    Inspektor pracy
•    Inżynier pożarnictwa
•    Policjant
•    Pracownik ochrony mienia i osób
•    Ratownik wodny
•    Strażak
•    Strażnik miejski
Branża 10: Finanse i dziedziny pokrewne
•    Asystent ekonomiczny
•    Dealer aktywów finansowych
•    Doradca inwestycyjny
•    Doradca podatkowy
•    Inspektor kontroli skarbowej
•    Kasjer
•    Kontroler wewnętrzny
•    Makler – pośrednik handlowy
•    Specjalista bankowości
•    Specjalista ds. rachunkowości
Branża 11: Handel, dziedziny pokrewne i usługi
•    Antykwariusz
•    Copywriter
•    Fotograf
•    Grawer
•    Infobroker
•    Kamieniarz
•    Logistyk
•    Nurek
•    Merchandiser
•    Zegarmistrz
Branża 12: Nauka i dziedziny z nią związane
•    Astronom
•    Biolog
•    Chemik
•    Etnograf/etnolog
•    Fizyk
•    Geolog
•    Historyk
•    Kartograf
•    Meteorolog
•    Psychoterapeuta
Branża 13: Przemysł wydobywczy, ciężki, elektryka, elektronika
•    Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
•    Inżynier automatyki i robotyki
•    Inżynier inżynierii chemicznej
•    Inżynier mechanik
•    Inżynier mechanizacji rolnictwa
•    Mechanik lotniczy
•    Operator urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu
•    Technik elektryk
•    Technik odlewnik
•    Tokarz
Branża 14: Przemysł lekki i rzemiosło
•    Cukiernik
•    Introligator
•    Kaletnik
•    Kapelusznik
•    Kuśnierz
•    Młynarz
•    Obuwnik
•    Pamiątkarz
•    Stolarz
•    Tapicer
Branża 15: Budownictwo i architektura
•    Murarz
•    Dekarz
•    Maszynista maszyn transportowo – dźwigowych
•    Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
•    Monter konstrukcji budowlanych
•    Operator sprzętu do robót ziemnych
•    Posadzkarz
•    Stolarz budowlany
•    Witrażownik
•    Zbrojarz
Branża 16: Rolnictwo, hodowla, ogrodnictwo, przyroda
•    Architekt krajobrazu
•    Hodowca ptaków
•    Inżynier inżynierii środowiska
•    Inżynier leśnictwa
•    Ogrodnik terenów zieleni
•    Technik geolog
•    Technik hodowca zwierząt
•    Technik ochrony środowiska
•    Technik ogrodnik
•    Treser psów
Branża 17: Transport i łączność
•    Dyspozytor transportu samochodowego
•    Ekspedytor
•    Informator ruchu pasażerskiego
•    Inspektor bezpieczeństwa żeglugi
•    Inżynier transportu (logistyk)
•    Kierownik statku w żegludze śródlądowej
•    Kontroler ruchu lotniczego
•    Operator urządzeń nadawczych i telekomunikacyjnych
•    Pilot portowy
•    Technik transportu kolejowego