W Poradni prowadzimy terapię dzieci słabo widzących.
Terapia oparta jest o wcześniejszą diagnozę psychologiczno – pedagogiczną. Pozwala to na ukazanie mocniejszych stron rozwoju dziecka (na których można bazować w trakcie zajęć) oraz obszarów, które wymagają intensywniejszej stymulacji.
Zajęcia są przygotowywane indywidualnie do potrzeb dziecka, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z dysfunkcji wzroku.
Dla dzieci słabo widzących istotne jest, aby w poznawanie świata zaangażować w większym stopniu pozostałe zmysły. Ćwiczona jest m.in.
  • wrażliwość dotykowa,
  • percepcja słuchowa,
  • koncentracja uwagi,
  • doskonalona jest również percepcja wzrokowa, ponieważ patrzeć, nie zawsze znaczy widzieć.
Skip to content