Włocławskie Targi Szkół Pracy i Rzemiosła

Podobnie jak w latach ubiegłych w Hali Mistrzów zorganizowane zostaną Włocławskie Targi Szkół Pracy i Rzemiosła. Wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku współorganizatorami są Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku i Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.

Tegoroczny termin Targów to 31 marca – 01 kwietnia 2020r.

Targi podzielone będą na dwie części:

 • dzień pierwszy, tj. 31.03.2020r. (wtorek) w godz. od 9.00 do 13.00 – Targi Szkół Ponadpodstawowych oraz Rzemiosła 

(adresowane do uczniów kl. VII – VIII szkół podstawowych oraz ich rodziców);  

 • dzień drugi, tj. 01.04.2020r. (środa) w godz. od 9.00 do 13.00 – Targi Pracy, Rzemiosła oraz Szkół Policealnych i Wyższych 

(adresowane do osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych i ich rodziców) 


Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Włocławka – Pan Marek Wojtkowski

Podczas imprezy swoje oferty będą prezentować:

Dzień pierwszy:

 1. Wszystkie szkoły ponadpodstawowe z Włocławka
 2. Rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych prezentować będą wykonywane zawody oraz swoje przedsiębiorstwa
 3. Inne placówki i instytucje z terenu Włocławka zgłoszone do udziału

Dzień drugi:    

 1. Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
 2. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
 3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku 
 4. Elitarne Studium Służb Ochrony „Delta”
 5. Europejskie Centrum Kształcenia PASCAL
 6. Szkoła Policealna SPECTRUM
 7. Szkoły COSINUS
 8. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
 9. Rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych prezentować będą wykonywane zawody oraz swoje przedsiębiorstwa
 10. Kilkudziesięciu PRACODAWCÓW zaprezentuje swoje zakłady pracy wraz z ofertami zatrudnienia
 11. Agencje Pośrednictwa Pracy przygotują aktualną ofertę zatrudnienia
 12. Inne placówki i instytucje z terenu Włocławka zgłoszone do udziału        

     W trakcie imprezy młodzież będzie mogła również skorzystać z konsultacji doradców zawodowych z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Do zwiedzania Targów zapraszamy uczniów z Włocławka oraz  z okolicznych miejscowości, ich rodziców, osoby poszukujące pracy, osoby bezrobotne.

Skip to content