Szkolenie „Samouszkodzenia i zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży”

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna zaprasza na szkolenie: „Samouszkodzenia i zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży”.

Zakres szkolenia: 

  • wszechstronne omówienie problematyki samouszkodzeń i prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży; 
  • czy samouszkodzenia zawsze prowadzą do próby samobójczej? (w tym jak je odróżniać, uznając także rolę trwających samouszkodzeń w ryzyku popełnienia samobójstwa);
  • formy pomocy;
  • psychoedukacja i współpraca z rodzicami. 

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną wyposażeni zarówno w podstawy teoretyczne jak i umiejętności praktyczne. 

W ramach uzupełnienia otrzymają również materiały papierowe m.in. karty dla dzieci i młodzieży, kwestionariusz do oceny ryzyka suicydalnego, Plan Bezpieczeństwa. 

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, psychologów, pedagogów i innych specjalistów, którzy pracują z dziećmi oraz młodzieżą. 

Termin szkolenia: 13.04.2023 r. oraz 20.04.2023 r.; 

godz. 16:00 – 18:00 (szkolenie składa się z 2 spotkań) 

Zapisy i informacja: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

tel. 54 232 59 18

Samouszkodzenia i zachowania samobójcze należą do bezpośrednich zachowań autodestrukcyjnych i niestety stają się coraz bardziej rozpowszechnione wśród dzieci i młodzieży.

Według statystyk udostępnionych przez Komendę Główną Policji w 2021 i 2022 roku nastąpił gwałtowny wzrok zachowań samobójczych (samobójstw i prób samobójczych) wśród dzieci i młodzieży. W poprzednim roku m.in. nastąpił nagły wzrost, jeśli chodzi o samobójstwa dzieci w wieku od 7 do 12 lat, przybywa również prób samobójczych wśród najmłodszych – jest ich 2,5 razy więcej niż w 2020 roku. W samym 2022 roku na swoje życie targnęło się 2 093 osób do 18. roku życia, w tym 85 dzieci młodszych niż 13 lat.

Z analizy statystyk telefonu zaufania 116 111, przeprowadzonej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że wskaźnik samouszkodzeń wśród dzieci i młodzieży wzrósł o ponad 130% w ciągu ostatnich siedmiu lat.

Skip to content