Szkolenie „Samouszkodzenia i próby samobójcze dzieci i młodzieży” – podsumowanie

Przebieg szkolenia

W pierwszym dniu szkolenia skupiliśmy się na przekazaniu bazowej wiedzy m.in. mechanizmów, funkcji, kierunków pomocy. Drugi dzień zajęć miał charakter warsztatowy, na którym uczestnicy mieli okazję ćwiczyć i praktykować metody i formy pomocy dzieciom oraz młodzieży. Uczestnicy otrzymali pakiet materiałów, w tym m.in. karty pracy z dziećmi i młodzieżą, kwestionariusze do oceny ryzyka zachowań samobójczych, materiały edukacyjne dla rodziców i dzieci.

Uczestnicy szkolenia

W grupie przybyłych osób znajdowali się nie tylko przedstawiciele jednostek oświatowych (dyrektorzy, psycholodzy, pedagodzy), ale również przedstawiciele innych instytucji takich jak: szpital, pracownicy sądu, studenci, pracownicy domów dziecka oraz psycholodzy z prywatnych gabinetów.

Podsumowanie

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że proponowane przez nas szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Podsumowanie ankiet ewaluacyjnych pokazało, że spotkanie odpowiedziało na Państwa potrzeby, wskazały nam też inne obszary tematyczne dla przyszłych szkoleń i warsztatów dla specjalistów.

Dziękujemy za Państwa obecność, gotowość do dzielenia się swoim doświadczeniem.

Skip to content