Oferta Poradni

Dla dzieci do 6 lat

Poradnia oferuje  diagnozę
i terapię małego dziecka
(od urodzenia do końca etapu przedszkolnego) oraz szkolenia
i konsultacje dla rodziców.
 

Dla rodziców

Poradnia oferuje konsultacje, spotkania tematyczne, warsztaty,szkolenia i terapię rodzinną.
 
 

Dla nauczycieli

W ofercie dla nauczycieli znajdą państwo szkolenia tematyczne, wsparcie i sieci współpracy.
 
 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku

Poradnia

Ideą powstania i koncepcją pracy Poradni jest:

Szybka, trafna diagnoza
Skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Szeroka oferta specjalistycznych zajęć postdiagnostycznych

Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Włocławka- również niepublicznych.
Do poradni można zgłaszać się bez skierowania.

Pomoc poradni jest bezpłatna.

Wniosek o objęcie opieką specjalistyczną dziecka składają rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczniowie. Na zajęcia specjalistyczne dzieci kierowane są przez specjalistów Poradni po przeprowadzeniu badań diagnostycznych. Specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną oferują psychologowie, terapeuci pedagogiczni, logopedzi, neurologopedzi doradcy zawodowi, psychoterapeuci, pedagodzy specjalni.

 

 

Zapewniamy wsparcie

 • Diagnoza

  Specjalistyczna diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.

 • Terapia

  Terapia logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna.

 • Doradztwo zawodowe

  Indywidualna i grupowa pomoc w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

„Zaburzenia lękowe dzieci i młodzieży”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku zaprasza nauczycieli oraz wychowawców placówek na szkolenie „Zaburzenia lękowe dzieci i młodzieży”.

Szkolenie odbędzie się 25.03.2020r. o godz. 16.00, w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  we Włocławku, ul. Wojska Polskiego 27 (sala nr 8).

Osoba prowadząca: mgr Grażyna Cudna.

Osoby chętne proszone są o zgłoszenie się pod nr telefonu: (54) 232 59 18.

„Jak radzić sobie ze stresem”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku zaprasza nauczycieli, wychowawców i pedagogów na szkolenie „Jak radzić sobie ze stresem”.

Szkolenie odbędzie się 02.04.2020r. w godz. 15.30-18.00, w budynku
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku, ul. Wojska Polskiego 27 (sala nr 8).

Szkolenie przeprowadzi: mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka.

Zgłoszenia są przyjmowane pod nr telefonu: 54 232-59-18 lub osobiście w Punkcie Obsługi Kliena.

Serdecznie zapraszamy.

Szkolenie „Anoreksja i bulimia – zaburzenia jedzenia. Podstawowe informacje dla nauczycieli. Jak nauczyciel może pomóc?”

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku zaprasza nauczycieli na szkolenie „Anoreksja i bulimia – zaburzenia jedzenia. Podstawowe informacje dla nauczycieli. Jak nauczyciel może pomóc?”, które odbędzie się dnia 12.03.2020r. (czwartek) o godz. 16.00 w budynku Poradni przy ul. Wojska Polskiego 27 we Włocławku w sali 8.

Szkolenie przeprowadzi psycholog Agnieszka Cieślak.

Ilość miejsc ograniczona.

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod nr telefonu: 54 232 59 18.

Zapraszamy.

Zaproszenie na dyżury w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dla rodziców dzieci 6 – 7 letnich

Zapraszamy rodziców dzieci z roczników: 2014, 2013 na konsultacje w
zakresie przygotowania do nauki szkolnej.
Z konsultacji mogą skorzystać sami rodzice lub rodzice z dziećmi. Porady
psychologa, pedagoga i logopedy będą dotyczyły:

 • dojrzałości szkolnej,
 • przyśpieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego
 • gotowości do nauki czytania i pisania,
 • sprawności manualnej i graficznej dziecka ustalenia lateralizacji,
 • analizy wytworów dziecka (rysunki, prace dziecka) przyniesionych przez rodzica na konsultacje,
 • oceny logopedycznej rozwoju mowy dziecka,
 • problemów wychowawczych, emocjonalno-społecznych
Czytaj więcej

Zobacz jak możemy ci pomóc!

Nasz zespół specjalistów jest do Twojej dyspozycji.