Oferta Poradni

Dla dzieci do 6 lat

Poradnia oferuje  diagnozę
i terapię małego dziecka
(od urodzenia do końca etapu przedszkolnego) oraz szkolenia
i konsultacje dla rodziców.
 

Dla rodziców

Poradnia oferuje konsultacje, spotkania tematyczne, warsztaty,szkolenia i terapię rodzinną.
 
 

Dla nauczycieli

W ofercie dla nauczycieli znajdą państwo szkolenia tematyczne, wsparcie i sieci współpracy.
 
 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku

Poradnia

Ideą powstania i koncepcją pracy Poradni jest:

Szybka, trafna diagnoza
Skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Szeroka oferta specjalistycznych zajęć postdiagnostycznych

Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Włocławka- również niepublicznych.
Do poradni można zgłaszać się bez skierowania.

Pomoc poradni jest bezpłatna.

Wniosek o objęcie opieką specjalistyczną dziecka składają rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczniowie. Na zajęcia specjalistyczne dzieci kierowane są przez specjalistów Poradni po przeprowadzeniu badań diagnostycznych. Specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną oferują psychologowie, terapeuci pedagogiczni, logopedzi, neurologopedzi doradcy zawodowi, psychoterapeuci, pedagodzy specjalni.

 

 

Zapewniamy wsparcie

  • Diagnoza

    Specjalistyczna diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.

  • Terapia

    Terapia logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna.

  • Doradztwo zawodowe

    Indywidualna i grupowa pomoc w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Włocławskie Targi Szkół Pracy i Rzemiosła

Podobnie jak w latach ubiegłych w Hali Mistrzów zorganizowane zostaną Włocławskie Targi Szkół Pracy i Rzemiosła. Wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku współorganizatorami są Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku i Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.

Tegoroczny termin Targów to 03 – 04 kwietnia 2019r.

Czytaj więcej

Szkolenie „Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży”

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku zaprasza na szkolenie „Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży”, które odbędzie się dnia 7.03.2019r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali 8, w siedzibie Poradni przy ul. Wojska Polskiego 27 we Włocławku.

Szkolenie przeprowadzi: mgr Grażyna Cudna.

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr telefonu: 2325918.

Dyżury dla rodziców dzieci 6 – 7 letnich

Zaproszenie na dyżury w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla rodziców dzieci 6 – 7 letnich

Zapraszamy rodziców dzieci z roczników: 2013, 2012 na konsultacje w zakresie przygotowania do nauki szkolnej.
Z konsultacji mogą skorzystać sami rodzice lub rodzice z dziećmi. Porady psychologa, pedagoga i logopedy będą dotyczyły:
– dojrzałości szkolnej,
– przyśpieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego
– gotowości do nauki czytania i pisania,
– sprawności manualnej i graficznej dziecka,
– ustalenia lateralizacji,
– analizy wytworów dziecka ( rysunki, prace dziecka) przyniesionych przez rodzica na konsultacje,
– oceny logopedycznej rozwoju mowy dziecka,
– problemów wychowawczych, emocjonalno-społecznych

Czytaj więcej

Zobacz jak możemy ci pomóc!

Nasz zespół specjalistów jest do Twojej dyspozycji.