„Dyżur konsultacyjny – badanie dojrzałości układu nerwowego u dzieci i niemowląt po 6 m.ż.”

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku zaprasza na „Dyżur konsultacyjny – badanie dojrzałości układu nerwowego u dzieci i niemowląt po 6 m.ż”.

Celem badania

jest wczesne wykrywanie i objęcie terapią dzieci z niezintegrowanymi odruchami lub nieprawidłowym łukiem odruchowym. Odruchy pierwotne odpowiedzialne są za prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka oraz za budowanie koordynacji oko-ręka-słuch. Niezintegrowane blokują prawidłowy rozwój, powodując niekorzystne kompensacje w nabywaniu umiejętności wyższego rzędu, takich jak: precyzyjna motoryka mała i duża, uczenie się, czytanie, pisanie, koncentracja uwagi.

Niezintegrowane odruchy pierwotne objawiać się będą m.in.:

 • wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśniowym,
 • niezgrabnością ruchową dziecka,
 • wadami postawy,
 • zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchowej,
 • nadpobudliwością psychoruchową, wykonywaniem chaotycznych ruchów,
 • zaburzeniami uwagi, brakiem koncentracji, wytrwałości nawet na krótkim zadaniu;
 • niskim poziomem umiejętności manualnych (rysowanie, pisanie – brzydkie, wolne pismo, zapinanie guzików, wycinanie, niechlujne jedzenie, współruchy języka/ warg podczas pisania rysowania);
 • zaburzenia ruchu gałek ocznych, słabe wodzenie wzrokiem w linii poziomej (trudności w czytaniu i czytaniu ze zrozumieniem;
 • potrzebą ciągłej stymulacji języka: ssanie palca, wkładanie rąk lub przedmiotów do buzi;
 • zaciskaniem zębów, szczęki, zgrzytaniem zębami, zaciskaniem pięści,
 • gryzieniem ołówka, ubrań i innych przedmiotów;
 • szczypaniem się, gryzieniem się, natarczywym drapaniem;
 • niską tolerancją na dotyk,
 • jedzeniem wybiórczym, zaburzeniami łaknienia.

Dla dzieci w wieku niemowlęcym zbadane zostaną również odruchy: otwierania ust, ssania, przełykania, szukania, kąsania, żucia. Odpowiedzialne są one za prawidłowe pobieranie pokarmu i uczucie nasycenia. Niezintegrowane odruchy powodować będą m.in. nieprawidłowe połykanie, niechęci do przyjmowania pokarmu, nadwrażliwość okolic jamy ustnej.

Badania przeprowadzane będą wyłącznie na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna.

Wniosek można pobrać ze strony Poradni w zakładce Druki/Wniosek o badanie diagnostyczne i wydanie opinii). W formularzu zaznaczyć należy pozycję: /Inne/ i dopisać: /badanie odruchów pierwotnych/.

Terminy badań uzgadniane będą telefonicznie  z rodzicem/opiekunem.

Więcej na temat terapii Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów czytaj tutaj.

Dyżur konsultacyjny Badanie dojrzałosci układu nerwowego
Skip to content